Vård & Omsorg 

Vi har arbetat många år med kunder inom vård och omsorg och stött på många utmaningar som vi tagit fram olika lösningar för. Det finns ett stort behov av att samordna IT-systemen och öka effektiviteten med bibehållen kvalitet vilket är några av de utmaningar branschen står inför.

Utmaningar i branschen: 

  • Effektivare lösningar för verksamhetsstyrning 

  • IT-utveckling för att effektivisera vårdens processer med ett samordnat IT-system

  • Öka effektiviteten med bibehållen kvalitet

  • Decentraliserat kostnadsansvar som förhindrar helhetsbilden

 

Vi har löst dessa genom: 

  • En gemensam lösning med standardrapporter för ekonomi-, personal- och produktionsdata.

  • Resultatöversikter och månadsrapporter från total nivå ner till lägsta nivå.

  • Budget och prognos för volymer, intäkter (enligt poäng och styckepris per uppdrag).

  • Detaljerad personalbudget samt budget för omkostnader och projekt.

  • Flexibla åtkomstalternativ för medarbetare med skiftande arbetsplatser.

 

Se hur vi har hjälpt andra inom just din bransch! 

Seminarier

Kom och lyssna på hur en av våra kunder skapat en gemensamma lösning för planering, rapportering och analys med hjälp av Mercur Business Control.

Läs mer här!

 

Vill du veta mer?
Kontakta mig!

Peter Rosén

Affärsansvarig

Telefon:+468459 69 00Mobil:+4670789 07 62

Mail:

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt