Vård & Omsorg 

Vi har arbetat många år med kunder inom vård och omsorg och stött på många utmaningar som vi tagit fram olika lösningar för. Det finns ett stort behov av att samordna IT-systemen och öka effektiviteten med bibehållen kvalitet vilket är några av de utmaningar branschen står inför.
 

Utmaningar i branschen: 

  • Effektivare lösningar för verksamhetsstyrning 

  • IT-utveckling för att effektivisera vårdens processer med ett samordnat IT-system

  • Öka effektiviteten med bibehållen kvalitet

  • Decentraliserat kostnadsansvar som förhindrar helhetsbilden

 

Vi har löst dessa genom: 

  • En gemensam lösning med standardrapporter för ekonomi-, personal- och produktionsdata.

  • Resultatöversikter och månadsrapporter från total nivå ner till lägsta nivå.

  • Budget och prognos för volymer, intäkter (enligt poäng och styckepris per uppdrag).

  • Detaljerad personalbudget samt budget för omkostnader och projekt.

  • Flexibla åtkomstalternativ för medarbetare med skiftande arbetsplatser.

 

Läs merLäs mindre

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Great place to work logo
UC

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom