Operativ planering och verksamhetsnära analys hos Södersjukhuset

Södersjukhuset använder Mercur bland annat i sitt prognosarbete samt för uppföljning av ekonomi, personal och produktion. Genom införandet av Mercur har de fått en helhetslösning för operativ planering och verksamhetsnära analys.

Bakgrund 

Mercur Business Control upphandlades för att tillgodose verksamhetens krav på ett system för planering och uppföljning i syfte att kunna budgetera och prognostisera inom ramen för ekonomi, personal och produktion. Upphandlingen gjordes av SLL IT (Stockholms Läns Landsting) gemensamt för Södersjukhuset (SöS) och Danderyds sjukhus våren 2010. 

Bakgrunden till upphandlingen var att sjukhusen saknade integrerade system för att kunna rapportera, sammanställa, konsolidera och analysera viktig verksamhetsdata för styrning. Arbetet med planering, uppföljning och rapportering var ett omfattande, ofta manuellt och personberoende arbete vilket till stor del utfördes med stöd av Excel.

Lokal projektledare på SöS vid införandet av Mercur var Kerstin Rosberg som är controller med inriktning mot projektledning, processutveckling och systemutveckling. Tor Simonsson, som jobbar med förvaltning av ekonomifunktionens system på SöS, ansvarade för uppgraderingen i Mercur Business Control  under 2013.

–Det vi uppskattar mest är helhetslösningen vi har skapat med utfall, budget och prognos samt produktions-, ekonomi- och personaldata i en integrerad lösning, samt att Mercur är användarvänligt och lättillgängligt för ovana användare.

Kerstin Rosberg, Controller och lokal projektledare på Södersjukhuset.

Hur används Mercur på SöS?  

Mercur används på SöS som ett verktyg för att ”i realtid” kunna göra utfallsrapportering och utfallsanalys på alla nivåer i organisationen. Användarna finns på alla nivåer i organisationen, både centralt och i verksamheten, med allt från controllers till personalspecialister och chefer på olika avdelningar.

Mercur kallas internt för ”Stödet” och har hjälpt Södersjukhuset så att de nu på ett enkelt sätt kan presentera data från flera källor (ekonomi- personal- och produktionssystem) för sina chefer, controllers och personalspecialister. Som Tor Simonsson uttryckte sig ”Äntligen snackar vi om samma siffror.”

Rapportpaket för olika roller  

I Mercur finns ett antal fördefinierade standardrapporter och grafer för att presentera data som hämtats från SLL:s datalager. Olika användarroller i systemet har tillgång till olika kombinationer av rapporter i form av rapportpaket. 

Till exempel har Ekonomi tillgång till resultatrapport, projektrapport och projektlista medan Personal har tillgång till närvaro/frånvaro, antal anställda, löneutveckling, personalomsättning frisk- och sjuktal mm. 

Till sist finns produktionsrapporterna som fokuserar på volymer, vårdpoäng och intäkter uppdelat t ex på öppenvård och slutenvård eller som används för att mäta medelvårdtid.

Blanketter för budget och prognos med inbyggd logik  

Systemet innehåller även de blanketter för budget och prognos som användarna använder i planeringsprocesserna. Som exempel kan nämnas att intäktsbudgeten innehåller funktioner för att räkna fram intäkter utifrån volymer och prisbilaga baserad på vårdens ersättningssystem. Dessutom finns funktioner för att hantera sjukhusets omfattande internhandel mellan olika kliniker.

Uppgraderingen  – ”Det enklaste BI-systemet jag har sett”  

Under hösten 2012 beslutade SöS sig för att göra en uppgradering till Mercur BC7 och uppgraderingen gjordes gemensamt med Danderyds sjukhus under 2013.

Anledningen till att SöS valde att uppgradera  Mercur Business Control var en rad nya funktioner, ett snabbare och flexiblare system samt en snyggare design och ett system som upplevdes vara ”I takt med tiden”. 

–Det enklaste BI-systemet jag har sett!

En av cheferna på Södersjukhuset

Med snabbare system avser SöS i första hand laddning av data och effektivare vid drill-down. De funktioner som SöS uppskattar mest med systemet är ”spara och dela läge” där man enkelt kan ta fram specialanpassade rapporter och dela med sig till kollegor internt i systemet. Enkelheten och användarvänligheten har även tagits upp som en viktig faktor, eller som en av cheferna uttryckte sig ”Det enklaste BI-systemet jag har sett”.

Tor Simonsson summeraratt det nya systemet är lättanvänt och att utbildningsbehovet är obetydligt men som i alla projekt är det viktigt med tydlig arbetsfördelning, noggranna tester och en tidplan som är anpassad till kundens medarbetare, i detta fall controllers med cykliskt varierande arbetsbelastning.

Mercurs lösning

System: Mercur Business Control
Processer: Budgetering, Prognostisering, Analys, Ekonomi, Personal, Produktion 

Övrigt: SöS och DS använder Mercur Business Control med koppling till SLL:s datalager. För att tillgodose behoven hos alla användare på SöS och Danderyds sjukhus (totalt över 450 st) innehåller lösningen över 70 färdiga rapporter och grafer för uppföljning av ekonomi-, produktion- och personaldata. Systemet används även för att skapa budget och 12 månadsprognoser.

Kort om sjukhuset: Södersjukhuset erbjuder vård till alla 2 miljoner Stockholmare i länet samt patienter från både andra län och från utlandet. Till Södersjukhuset kommer ungefär 100 000 patienter varje år för att få akut hjälp med alltifrån benbrott till hjärtinfarkter. Sachsska barn- och ungdomssjukhusets akutmottagning tar emot cirka 17 000 besök per år. På Södersjukhuset föds mer än 7 000 barn årligen och cirka 50 000 patienter läggs in varje år på någon av sjukhusets avdelningar. 

Omsättning: 6 426 MSEK
Antal anställda: ca 4 651

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom