Bättre kontroll och högre kvalitet

Med Mercur Business Control® får du en snabb, användarvänlig, flexibel och effektiv lösning för budget och prognostisering!

Budgetering & Prognostisering med
Mercur Business Control®

Mercur Business Control® stödjer alla typer av planeringsprocesser och hanterar såväl traditionell budget som prognoser för valfri tidsperiod och rullande prognoser.   

Planering med bättre kontroll och högre kvalitet

Din planeringsprocess blir både enklare och snabbare med hjälp av den smidiga inmatningsfunktionaliteten som kan användas såväl för den traditionella budget- och prognosarbetet som för t.ex. produktions- och projektplanering. Valfri historik och referensinformation i inmatningsbilden är ett bra stöd för användaren vid bedömningen av framtiden.

Du finner även stöd för strategisk planering och långtidsprognoser, allt med valfri planeringshorisont och detaljeringsgrad. 

 

 

Fördelningar och valutaomräkning

Valutaomräkning och eventuella fördelningar av centralt inmatade poster kan ske automatiskt enligt de regler som definieras, t ex enligt förbrukade interna tjänster, yta i kvadratmeter eller liknande. Direkt efter inmatning sker konsolidering av siffrorna helt automatiskt så att de omedelbart är tillgängliga för analys på alla nivåer.

 

Arbetsprocesskontroll

Med den integrerade arbetsprocesskontrollen har ansvariga på alla nivåer full kontroll över hur arbetet framskrider och kan enkelt identifiera var i processen varje medarbetare befinner sig. Automatiska meddelanden kan skickas t ex då en budget eller prognos öppnas upp för inmatning, när man närmar sig deadline och vid avrapportering.

Simuleringar vid ändrade förutsättningar 

Med systemets funktionalitet för simulering kan man snabbt analysera vilka effekter som ändrade förutsättningar och skeenden får på olika nivåer. Ändras förutsättningarna för exempelvis en avdelning eller en produkt gör systemet en omedelbar omräkning och visar utfallet.

 

96% av våra kunder anser att de snabbar upp processerna och sparar tid med Mercur

Med Mercur Business Control får du ett enhetligt, funktionsrikt och komplett system som omfattar allt från standardrapporter, dynamiska rapporter och analys till budget, prognos, målstyrning och simulering.

Exempel på funktioner 

 • Automatfördelningar av centralt inmatade poster

 • Automatisk aggregering på alla nivåer

 • Arbetsprocesskontroll (Workflow)

 • Simuleringar och omräkningar´

 • Modellering och komplexa beräkningar

 • Logiska samband mellan olika delar

 • All planering i ett system

 • Budgetering, prognostisering, rullande prognoser

 • Strategisk planering och långtidsprognoser

 • Målstyrning

 • Kommentarsfunktioner

 • Fördelningsnycklar

 • Inmatningskontroller

 • Integration med Microsoft Office

 • Automatisk valutaomräkning

 • Stöd för att hantera olika språk på alla nivåer i systemet

Se hur vi hjälpt våra kunder nå bättre resultat!

Intresserad av att veta mer? 

Hör av dig till oss!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom