Handel & Distribution

Mercur har lång erfarenhet av att arbeta med kunder inom handel och distribution och har tillsammans med våra kunder tagit fram en mängd olika lösningar för att hantera de utmaningar som branschen står inför. Handeln möts bland annat av förändrade konsumtionsmönster, pressade marginaler och ökad konkurrens från e-handeln.

Utmaningar i branschen: 

  • Förbättra lönsamheten, identifiera lönsamma eller olönsamma produkter.

  • Hantera flera bolag eller affärsområden med olika affärsmodell i samma system.

  • Stort behov av att snabbt kunna analysera olika typer av information från datalager eller olika källsystem.

  • Kunna expandera snabbt utan att det uppstår administrativa flaskhalsar, t.ex. i ett växande butiksnät.

Exempel på lösningar med hjälp av Mercur Business Control: 

  • Integrera Mercur Busines Control med datalagret och skapa ett gränssnitt för daglig automatisk uppdatering som ger möjlighet till dynamiska rapporter som man kan ”drilla” ner till enskilda transaktioner och inskannade fakturor. 

  • Daglig uppföljning av försäljning per varugrupp eller artikel mot mål.

  • Nyckeltal t ex för att analysera snitt per kund, antal kvittorader osv.

  • Funktioner för sortimentsplanering.

  • Analys av försäljning per veckodag med hänsyn till storhelger.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom