Mercur Start

Tekniska verken har halverad tiden för budgetprocessen med Mercur

Tekniska verken i Linköping implementerade Mercur Business Control som stöd för såväl flerårig verksamhetsplanering som prognoser och budget samt rapportering. 

Tekniska Verken ser stora fördelar med att systemet både stödjer en central planering av kostnader som sedan fördelas ut och en process där ansvariga i organisationen kan planera andra omkostnader, lönerelaterade kostnader och investeringar. Användarna kan enkelt navigera från sin resultatöversikt och får en tydlig bild av såväl den egna planeringen som av centralt fördelade kostnader och intäkter. 

 

Vi har halverat tid för budgetprocessen jämfört med tidigare lösning, reducerat antal felkällor.

Tekniska Verken

 

Tekniska Verken använder även Mercur Business Control för all rapportering då systemet är integrerat både med affärssystemet IFS och koncernredovisningssystemet Aaro. Genom kopplingen till fakturaskanningssystemet Basware stödjer lösningen analys från total koncernnivå ner till enskilda transaktioner och inskannade fakturor. Bland de fördelar man upplever är en halverad tid för budgetprocessen jämfört med tidigare lösning, reducerat antal felkällor och möjligheten att arbeta parallellt med operativ och legal uppföljning. 

 

Tekniska verken erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Tekniska verkens vision är att bygga världens mest resurseffektiva region.

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt