Tekniska verken har halverat tiden för budgetprocessen med Mercur

Tekniska verken i Linköping implementerade Mercur Business Control som stöd för såväl flerårig verksamhetsplanering som prognoser och budget samt rapportering. 

Tekniska Verken ser stora fördelar med att systemet både stödjer en central planering av kostnader som sedan fördelas ut och en process där ansvariga i organisationen kan planera andra omkostnader, lönerelaterade kostnader och investeringar. Användarna kan enkelt navigera från sin resultatöversikt och får en tydlig bild av såväl den egna planeringen som av centralt fördelade kostnader och intäkter. 

Vi har halverat tid för budgetprocessen jämfört med tidigare lösning, reducerat antal felkällor.

Tekniska Verken

Tekniska Verken använder även Mercur Business Control för all rapportering då systemet är integrerat både med affärssystemet IFS och koncernredovisningssystemet Aaro. Genom kopplingen till fakturaskanningssystemet Basware stödjer lösningen analys från total koncernnivå ner till enskilda transaktioner och inskannade fakturor. Bland de fördelar man upplever är en halverad tid för budgetprocessen jämfört med tidigare lösning, reducerat antal felkällor och möjligheten att arbeta parallellt med operativ och legal uppföljning. 

Tekniska verken erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Tekniska verkens vision är att bygga världens mest resurseffektiva region.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom