Fokus på projektuppföljning i Mercur

Skellefteå Kraft som är den femte största kraftproducenten i Sverige har över 200 användare i Mercur Business Control. 

Systemet är integrerat med ekonomisystemet Dynamics AX och fakturaskanningssystemet exFlow för fakturavisning i Mercurs transaktionsläge. Skellefteå Kraft lägger stort fokus på projektuppföljning i Mercur både avseende investerings- och driftsprojekt. Dessutom utnyttjar man Mercurs flerbolagslösning med ett gemensamt konsolideringsbolag.

Skellefteå Kraft är en av Sveriges fem största elproducenter och störst bland de kommunägda kraftbolagen. Vår pro­duktion är koncentrerad till norra Sverige och vi har egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom