Simulering och what if-analyser

Kraftfulla simuleringsalternativ för olika situationer

Hantering av alternativa scenarion

Standarddimensionen scenario innehåller i normalfallet värden som ”Budget”, ”Prognos” eller ”Utfall”. Det går dock enkelt att i Mercur Business Control simulera fram olika nya scenarion som ”Reviderad budget” eller ”Worst Case”.

Simulering utifrån centrala variabler

Utöver de strukturtabeller som finns i standard – som exempelvis dimensionslistor, periodiseringsnycklar och valutakurser – finns även möjlighet att definiera centrala variabler som kan innehålla till exempel priser, rabatter, personaldata, skattesatser med mera. Alla dessa tabeller kan ligga till grund för att simulera fram olika scenarion.

Automatisk simulering med omräkning

Dessutom kan systemets omräkningsfunktion användas för automatiska simuleringar. I en användarvänlig meny specificerar den behörige användaren den datamängd som skall räknas om, exempelvis ett visst tids-, konto- och kostnadsställeintervall.

Tidsbesparande bearbetning

Kopiera och flytta poster

Genom att kopiera poster kan man exempelvis, inför en budgetprocess, kombinera existerande utfall och existerande prognos för innevarande år och kopiera in det som ett budgetförslag för nästa år. Med omräkningsfunktionen kan budgetförslaget ändras centralt innan användarna tillåts modifiera och godkänna det.

Automatiska fördelningar

Automatiska fördelningar används för att skapa ytterligare dataposter kopplade till de poster som skapas i inmatningsblanketter, t ex när en städkostnad skall fördelas ut på de kostnadsställen som använder lokalerna enligt överenskomna procentsatser eller när ett värde skall beräknas utifrån ett annat värde, som exempelvis när löneskatten beräknas på lönekostnaden. I båda fallen kan automatfördelningar användas för att beräkna de härledda posterna från den ursprungliga.

Bearbetade budget- och prognosförslag

Omräkningsfunktionen kan även användas för att bearbeta data i andra sammanhang än vid simulering. Man kan exempelvis räkna om värdet för existerande poster i databasen för att användas som utgångspunkt eller jämförelsevärden för en budget eller en prognos.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom