Arbetsförmedlingen använder Mercur Business Control för hela organisationen inom budget, prognos och uppföljning

Arbetsförmedlingen använder Mercur Business Control som ett heltäckande stöd för hela organisationen inom budget, prognos och uppföljning.

Mercur Business Control ska ge Arbetsförmedlingen bättre förutsättningar för planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet, på både kort och lång sikt, i enlighet med myndighetens lednings- och styrfilosofi. Det ska även ge chefer på alla nivåer i organisationen en omedelbar uppfattning om det ekonomiska handlingsutrymmet. Stor vikt har lagts vid att användargränssnittet ska upplevas som tydligt, snyggt och modernt av användarna samtidigt som lösningen ska kunna hantera stora datamängder och ett mycket stort antal samtidiga användare.

Efter en omfattande upphandling, där vi varit i dialog med flera leverantörer, visade Mercur att de och systemet Mercur Business Control uppfyller Arbetsförmedlingens behov och krav bäst. Vi är mycket nöjda och ser fram emot att tillsammans med Mercur skapa en gemensam lösning som täcker hela myndighetens behov för budget, uppföljning och prognos.

Roger Sundholm, upphandlare på Arbetsförmedlingen

- Vi är glada över att vi på ett tydligt sätt kunnat visa hur Mercur Business Control uppfyller Arbetsförmedlingens behov för budget, uppföljning och prognos. Vi ser fram emot ett spännande samarbete med Arbetsförmedlingen när vi nu får möjlighet leverera ett viktigt stöd för deras ekonomi- och verksamhetsstyrning, säger Ulf Alkelin, VD på Mercur Solutions AB.

Arbetsförmedlingen är en nationell myndighet som bedriver verksamhet i hela landet med huvudkontoret i Stockholm. Arbetsförmedlingen hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra. Arbetsförmedlingen eftersträvar att de av regeringen anslagna medlen för verksamheten används effektivt och att god hushållning iakttas. Budgetar upprättas årligen på olika nivåer inom Arbetsförmedlingens organisation och följs löpande upp utifrån medelsförbrukningen och verksamhetens resultat.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom