Foto: Perry Nordeng/ESS

Tydlig logik och enhetlighet skapar effektivare uppföljning på ESS

European Spallation Source (ESS) är en forskningsanläggning som håller på att byggas i Lund. ESS kommer bli världens kraftfullaste neutronkälla dit forskare från hela världen kan komma för att forska kring tex nya material, energikällor, medicin och miljö. 

Mercur Business Control = Fortress

Idag har ESS över 500 anställda från 55 olika länder. I drift kommer uppemot 3000 forskare från hela världen årligen besöka forskningsanläggningen för att utföra sina experiment. Byggbudgeten för hela anläggningen ligger på 1,84(2013) miljarder Euro och när neutronkällan är i drift har man räknat med en driftkostnad på 140(2013) miljoner Euro per år. 

Med denna stora budget gäller det att ha ett systemstöd för att ha kontroll på siffrorna. ESS valde att ta in Mercur Business Control för budgetering och uppföljning. Namnet för det nya systemet blev Fortress. Stabilt som ett fort (Fortress) och med den avslutande delen av namnet som finns med i organisationsnamnet, ESS.

Förenklar dagliga processer

Fördelen med att använda sig av Mercur Business Control är att allt nu finns samlat i ett system med utfall, budget och prognoser. Mercur gör det möjligt att genomföra budgetering, prognoser och uppföljning av verksamheten på samma plats, med en tydlighet och med en logik som förenklar dagliga processer och uppföljning.

Olika budgetar 

På ESS jobbar man med olika budgetar, en byggbudget och en budget för initial driftsfas. Detta innebär att ESS hela tiden måste särskilja de olika budgetarna i Fortress (Mercur Business Control). För att kunna planera för framtiden lägger de även en budget 5 år fram i tiden och gör prognoser för 6 år fram i tiden. Detta för att kunna visa för alla de 13 medlemsländer som finansierar anläggningen vad de har för planer och vad pengarna som länderna bidrar med kommer användas till. 

Tydlig logik och enhetlighet 

När budget och prognoser ska läggas görs det i inputformulär som är enhetliga med samma logik på alla ställen. Detta för att underlätta så att det ser likadant ut när man går in och lägger en budget för en anställd eller en konsult. 

På ESS styrs man framför allt av den senaste prognosen för innevarande år istället för den tidigare satta budgeten för samma år. Till grund ligger en stabil rapportkonstruktion med i grunden enkla rapporter som kan fördjupas i många led med funktionen ”drill down”. På så vis kan flera i organisationen använda samma rapport men på olika nivåer beroende på hur mycket data man vill få ut. 

European Spallation Source (ESS) är en flervetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla som byggs i Lund. ESS kommer att öppna vägen för banbrytande forskningsgenombrott inom material, energi, hälsa och miljö, och bidra till att lösa vår tids stora samhällsutmaningar. Varje år kommer tusentals forskare från hela världen att besöka ESS för att ta del av anläggningens unika forskningsmöjligheter inom materialforskning och life science. Sverige och Danmark är värdländer för ESS, som har 13 medlemsländer från hela Europa.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom