Avancerade fördelningar stödjer lönsamhetsanalysen hos Swedish Space Corporation

Swedish Space Corporation använder sig av Mercur Business Control för budget och prognos avseende bland annat investeringar, personal, projekt och försäljning. 

Systemet integreras primärt med företagets datalager men hanterar även timmar från verksamhetssystem och utfall från affärssystemet Agresso. Swedish Space Corporation uppskattar framför allt att de själva på ett enkelt sätt kan skapa rapporter och blanketter med Mercur Business Control. 

Vi har stor nytta av lönsamhetsanalysen som möjliggörs av de avancerade fördelningar som Mercur gör beroende på division och projekttyp.

Swedish Space Corporation

Swedish Space Corporation, SSC, tidigare Svenska rymdaktiebolaget, är ett svenskägt företag som arbetar med rymdteknik. Företaget står till forskningens, det privata näringslivets och den offentliga sektorns tjänst, både i Sverige och utomlands. Uppdrag som företaget arbetar med är bland annat utvecklings- och testverksamhet, uppskjutningar samt drift och underhåll av rymd- och flygsystem. I Sverige bedriver SSC-koncernen verksamhet på fem orter: Solna, Kiruna, Vidsel, Ågesta och Uppsala. Företaget har även verksamhet i Australien, Tyskland, Holland och Chile samt i USA. Representationskontor finns även i Kina, Thailand och i Förenade Arabemiraten.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom