Avancerade fördelningar stödjer lönsamhetsanalysen hos Swedish
Space Corporation

Swedish Space Corporation använder sig av Mercur Business Control för budget och prognos avseende bland annat investeringar, personal, projekt och försäljning. 

Systemet integreras primärt med företagets datalager men hanterar även timmar från verksamhetssystem och utfall från affärssystemet Agresso. Swedish Space Corporation uppskattar framför allt att de själva på ett enkelt sätt kan skapa rapporter och blanketter med Mercur Business Control. 

 

Vi har stor nytta av lönsamhetsanalysen som möjliggörs av de avancerade fördelningar som Mercur gör beroende på division och projekttyp.

Swedish Space Corporation

 

Swedish Space Corporation, SSC, tidigare Svenska rymdaktiebolaget, är ett svenskägt företag som arbetar med rymdteknik. Företaget står till forskningens, det privata näringslivets och den offentliga sektorns tjänst, både i Sverige och utomlands. Uppdrag som företaget arbetar med är bland annat utvecklings- och testverksamhet, uppskjutningar samt drift och underhåll av rymd- och flygsystem. I Sverige bedriver SSC-koncernen verksamhet på fem orter: Solna, Kiruna, Vidsel, Ågesta och Uppsala. Företaget har även verksamhet i Australien, Tyskland, Holland och Chile samt i USA. Representationskontor finns även i Kina, Thailand och i Förenade Arabemiraten.

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt