Sallén Elektriska har fått en klar bild av lönsamheten i alla sina projekt

Sallén Elektriska AB valde att vända sig till Mercur efter en upphandling av ett systemstöd för verksamhetsstyrning under 2017. 

Målet var att effektivisera budgetprocessen, hitta ett verktyg för målstyrning av bolagets övergripande KPI:er, samt effektivisera sin projektstyrning med ekonomisk uppföljning och planering av installationsprojekt. 

Sallén har haft en mycket god tillväxt de senaste åren och behovet av ett system för verksamhetsstyrning för uppföljning och effektivisering har vuxit sig större.  

Efter införandet av Mercur har vi nu full kontroll på hur bolaget ligger till mot uppsatta planer och mål samt en klar bild över lönsamheten i alla våra projekt. Den tydliga överblicken som Mercur levererar ger oss en proaktivitet och möjligheten att följa upp avvikelser direkt. Något som vi uppskattar väldigt mycket är enkelheten i att underhålla systemet och att vi själva kan bygga våra rapporter och blanketter.

Christopher Sallén, VD på Sallén Elektriska AB

"Vi har ett mycket stimulerande samarbete med Sallén Elektriska som tidigt i sin upphandling såg många möjligheter att kunna effektivisera sin verksamhetsstyrning med hjälp av Mercur Business Control. Som så många av våra andra kunder underhåller Sallén Elektriska sin Mercurlösning i princip på egen hand vilket är ett fint kvitto på vår ambition att utveckla ett lättanvänt men ändå mycket kraftfullt system." Ulf Alkelin, VD på Mercur Solutions AB

Sallén Elektriska AB har funnits i Mälardalen sedan 1950 och har 350 medarbetare med en omsättning på ca 700 miljoner kronor. Huvudkontoret är beläget i Uppsala med filialkontor i Solna. Sallén erbjuder sina kunder elinstallationer över hela Mälardalen, allt från mindre servicearbeten till större entreprenadprojekt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom