Tidsuppföljning

Inom de flesta företag och organisationer är personalens tid en värdefull och begränsad resurs och de tillgängliga timmarna anger ramarna för företagets möjliga produktion. Det är därför väldigt viktigt att ha kontroll över hur personalen använder sin arbetstid och att man har kontinuerlig information om hur arbetstiden fördelas på olika aktiviteter. Den typen av information kan ligga till grund för bemanningsfrågor, arbetsfördelning, personalplanering, projektstyrning, prissättning, analys av utbildningsbehov och många andra beslut som kan leda till effektivitetsvinster.

Hur använder medarbetarna sin tid?

Med Mercur Business Control för tidsuppföljning får ni en integrerad lösning för analys av hur medarbetarna använder sin tid. Ni anger själva vilka aktivitetskoder som är relevanta för er verksamhet. Tiden per aktivitetskod kan sedan kategoriseras i olika grupper för att förenkla analysen, t ex fakturerbar tid för kund, intern tid, ledighet/frånvaro osv. Med systemets drill down-funktioner bryter ni enkelt ner analysen på exempelvis organisatoriska enheter, projekt och enskilda medarbetare samt interna eller externa kunder.

Analys kan ske mot tillgänglig tid för valfri period eller t ex mot uppskattat antal timmar i projekt. Genom att koppla priser och standardkostnader till tidsuppföljningen möjliggörs lönsamhetsuppföljning för exempelvis olika projekt, kunder eller tjänster.

Många presentationsmöjligheter

Mercur Business Control för tidsuppföljning erbjuder presentationsmöjligheter i såväl tabellform som i diagram. Tröskelvärden kan anges så att systemet tydligt visar viktiga avvikelser, t ex för faktureringsgrad, timmar i projekt eller ej värdeskapande aktiviteter. Villkorsformatering och ikoner som hastighetsmätare eller trafikljus förstärker det visuella intrycket medan scorecards och dashboards kan användas för att kombinera olika typer av information. Med systemets exportfunktioner krävs bara en knapptryckning för att föra över tabeller och diagram till exempelvis Excel eller Powerpoint.

Integrerat med dina system

Lösningen erbjuder integrationsmöjligheter med affärssystem, tidrapporteringssystem och datalager eller som alternativ kan medarbetarna uppdatera Mercur Business Control direkt via användarvänliga formulär.

Tidsuppföljningen är helt integrerad med Mercur Business Controls funktioner för budget, prognos, rapportering och analys, vilket möjliggör jämförelse av utfall mot budget och prognos. Lösningen har en inbyggd behörighetsstyrning så att användare i organisationen bara får ta del av rapporter och data som man har rättigheter för.

Det går snabbt och enkelt att komma igång med Mercur Business Control för tidsuppföljning. Lösningen bygger helt på standardfunktioner men kan vid behov anpassas till specifika krav.

Med Mercur Business Control tillfredsställer ni användarnas behov av att kunna se både de stora dragen och de små avvikelserna, dvs. att se trender och sammanhang samtidigt som de kan drilla ner till enskilda problemposter för närmare analys.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom