Avancerade intäkts- och kostnadsfördelningar för STIM

STIM, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå, förvaltar upphovsmännens och musikförlagens ekonomiska rättigheter enligt upphovsrättslagen. STIM använder inte Mercur enbart för att styra och följa upp verksamheten utan även för att utföra avancerade intäkts- och kostnadsfördelningar, vilka ligger till grund för avräkning mot upphovsmän och förlag.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom