Avancerade intäkts- och kostnadsfördelningar för STIM

STIM, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå, förvaltar upphovsmännens och musikförlagens ekonomiska rättigheter enligt upphovsrättslagen. STIM använder inte Mercur enbart för att styra och följa upp verksamheten utan även för att utföra avancerade intäkts- och kostnadsfördelningar, vilka ligger till grund för avräkning mot upphovsmän och förlag.

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt