Mercur Start

Marginalen Bank möter omfattande rapporteringskrav med Mercur Business Control

Efter en kraftig tillväxt på marknaden införde Marginalen Bank Mercur Business Control som en del i att förbättra de administrativa processerna, vilka omfattade mycket tidskrävande manuellt arbete i ett flertal Excel-lösningar. Behovet förstärktes också av att EBA (European Banking Authority) tagit fram nya ramverk för kapitalrapportering (COREP) och finansrapportering (FINREP), vilket ställde nya krav på en redan omfattande månadsapportering.

Marginalen Bank använder idag Mercur Business Control 7 för budget, prognos, rapportering och analys samt Aaro (från Mercurs samarbetspartner Aaro Systems) för koncernkonsolidering. För att täcka rapporteringsbehoven integreras Mercur bland annat med datalager, affärssystemet Jeeves, HR-system och fakturaskanningssystem. Lösningen omfattar även den detaljerad personalbudget på individnivå där lönevariabler läggs in och skatter, pensioner etc. beräknas.

De stora vinsterna Marginalen Bank ser med Mercur Business Control är att det nu finns gemensamma rapporter och stöd för en smidigare budgetprocess. Marginalen Bank upplever en betydligt bättre uppföljning men fram för allt så spar det mycket tid vid boksluten. 

Marginalen Bank har tjänster för privatpersoner och företag och erbjuder konkurrenskraftig in- och utlåning, kort och försäkringar. Bland företagets finansiella tjänster finns fakturaköp och -belåning, leasing och avbetalningstjänster.

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt