Marginalen Bank möter omfattande rapporteringskrav med Mercur Business Control

Efter en kraftig tillväxt på marknaden införde Marginalen Bank Mercur Business Control som en del i att förbättra de administrativa processerna, vilka omfattade mycket tidskrävande manuellt arbete i ett flertal Excel-lösningar. Behovet förstärktes också av att EBA (European Banking Authority) tagit fram nya ramverk för kapitalrapportering (COREP) och finansrapportering (FINREP), vilket ställde nya krav på en redan omfattande månadsapportering.

Marginalen Bank använder idag Mercur Business Control för budget, prognos, rapportering och analys samt Aaro (från Mercurs samarbetspartner Aaro Systems) för koncernkonsolidering. För att täcka rapporteringsbehoven integreras Mercur bland annat med datalager, affärssystemet Jeeves, HR-system och fakturaskanningssystem. Lösningen omfattar även den detaljerad personalbudget på individnivå där lönevariabler läggs in och skatter, pensioner etc. beräknas.

De stora vinsterna Marginalen Bank ser med Mercur Business Control är att det nu finns gemensamma rapporter och stöd för en smidigare budgetprocess. Marginalen Bank upplever en betydligt bättre uppföljning men fram för allt så spar det mycket tid vid boksluten. 

Marginalen Bank har tjänster för privatpersoner och företag och erbjuder konkurrenskraftig in- och utlåning, kort och försäkringar. Bland företagets finansiella tjänster finns fakturaköp och -belåning, leasing och avbetalningstjänster.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom