Intäkts- och omkostnadsbudgetering
för Forbo Flooring i Mercur

Forbo Flooring marknadsför och säljer Forbo-koncernens golv- och väggprodukter i Norden. Forbo använder Mercur Business Control för intäkts- och omkostnadsbudgetering samt prognoser, vilka laddas in i affärssystemet SAP. De begrepp man planerar på är produkt, volym, utpris, rabatter, inpris, frakter, konto, kostnadsställe och projekt. Centrala variabler används för bl a inpriser, fraktberäkningar och valutaomräkning.

 

 

 

  

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt