Intäkts- och omkostnadsbudgetering för Forbo Flooring i Mercur

Forbo Flooring marknadsför och säljer Forbo-koncernens golv- och väggprodukter i Norden. 

Forbo använder Mercur Business Control för intäkts- och omkostnadsbudgetering samt prognoser, vilka laddas in i affärssystemet SAP. De begrepp man planerar på är produkt, volym, utpris, rabatter, inpris, frakter, konto, kostnadsställe och projekt. Centrala variabler används för bl a inpriser, fraktberäkningar och valutaomräkning.

Forbo Flooring Systems är en global aktör på golvmarknaden och erbjuder golvbeläggningar av framförallt linoleum, vinyl och textil. Företaget ingår i den schweiziska Forbo-koncernen och har filialer i 36 länder.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom