Intäkts- och omkostnadsbudgetering
för Forbo Flooring i Mercur

Forbo Flooring marknadsför och säljer Forbo-koncernens golv- och väggprodukter i Norden. Forbo använder Mercur Business Control för intäkts- och omkostnadsbudgetering samt prognoser, vilka laddas in i affärssystemet SAP. De begrepp man planerar på är produkt, volym, utpris, rabatter, inpris, frakter, konto, kostnadsställe och projekt. Centrala variabler används för bl a inpriser, fraktberäkningar och valutaomräkning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Östra Hamngatan 17, SE-411 10 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom