Mercur Start

Bättre vägledning i analysen genom visualisering med dashboards

Dashboard betyder att flera bitar av information är sammanfogade på ett ställe, t ex rapporter, bilder, nyckeltal etc. När detta är tillgängligt på ett interaktivt sätt så blir det enklare att få överblick och faktiskt förstå vad data inom en verksamhet säger. Du kanske du har hört ord som ”instrumentbräda” och det är helt enkelt samma sak fast på svenska. 

Dashboard med Mercur Business Control

Mercur Business Control är ett verktyg för att analysera stora mängder affärsdata i en organisation. Baserat på data och analyser ger systemet sedan ett underlag för framtida planering. Med hjälp av vår interaktiva dashboard-lösning blir det enkelt att förstå och tolka diagram och tabeller. 

Systemet gör det möjligt att filtrera vilken data du vill se och välja hur du vill att informationen ska presenteras. Data visas inte bara visuellt utan du kan också interagera med diagrammen så att de på bästa möjliga sätt ger stöd vid beslut och planering.
 

Varför behöver man dashboards?

Den stora fördelen med dashboards är att de hjälper dig följa upp KPI:er för att exempelvis: 

 • Visualisera prestationer

 • Identifiera och åtgärda negativa trender

 • Mäta effektivitet/ineffektivitet

 • Rapportera över trender och korrelationer

 • Fatta informerade beslut

 • Säkerställa att strategi och organisationens mål hamnar ”i linje” med verksamheten

 • Spara tid jämfört med att ha multipla rapporter

 • Skapa total visibilitet över alla nyckeltal samtidigt 

 • Uppnå snabb identifiering av avvikande data 

 

Typer av dashboards

Man brukar dela upp dashboards i tre klassificeringar

 • Strategiska

 • Analytiska

 • Operationella

 

Strategiska

Strategiska dashboards ger understöd till ledning och/eller den styrande funktionen i företaget. Dessa dashboards ger mer översiktlig information om prestation samt prognoser. Den här typen av information är relevant inför viktiga och långsiktiga beslut. 

Analytiska 

Den här typen av dashboards ger en mer detaljerad bild av data med fler jämförelser, kontext och historia av datapunkter. Den här typen av insikter är mer relevanta om man är analytiker men också managers som försöker förstå sin verksamhet mer ingående. Om det finns en större osäkerhet inför beslut är det här mer relevant än strategiska dashboards. 

Operationella

Ibland är det inte stöd för långsiktiga beslut som man behöver utan snarare att regelbundet övervaka och kontrollera flöden. Då är operationella instrumentbrädor mer relevanta. Det kan handla om allt från lagersaldo till hantering av personalresurser. 

Läs också: 7 tips för utformning av rapporter och dashboards!
 

Vi hjälper er!

Oavsett vilken typ av instrument som din verksamhet behöver så kan Mercur hjälpa dig. Vi har över 40 års erfarenhet av insiktsfull verksamhetsstyrning

När du vänder dig till oss tar vi fram en lösning som passar din verksamhet och hjälper dig sätta upp en dashboard eller flera som ger ett bra stöd vid beslut, planering, övervakning eller det ni själva söker. 

Tveka inte att kontakta oss!

 

 

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt