Bättre vägledning i analysen genom visualisering med dashboards

Dashboards erbjuder möjligheter att sammanfoga flera bitar av information på ett och samma ställe, t ex rapporter, diagram, nyckeltal, indikatorer och länkar. När detta är tillgängligt på ett interaktivt sätt så blir det enklare att få överblick och faktiskt förstå och tolka vad data inom en verksamhet säger. Du kanske har hört ordet ”instrumentbräda” och det betyder helt enkelt samma sak fast på svenska. 

Varför behöver man dashboards?

Den stora fördelen med dashboards är att de ger dig en samlad bild för att till exempel: 

 • Visualisera prestationer i förhållande till mål

 • Erbjuda en rollbaserad startsida så att man slipper leta i systemet

 • Presentera viktiga nyckeltal, så kallade KPI:er

 • Identifiera och åtgärda negativa trender

 • Mäta effektivitet/ineffektivitet

 • Rapportera över trender och korrelationer

 • Fatta informerade beslut

 • Säkerställa att strategi och organisationens mål hamnar ”i linje” med verksamheten

 • Spara tid jämfört med att ha många olika rapporter

 • Skapa total visibilitet över alla nyckeltal samtidigt 

 • Uppnå snabb identifiering av avvikande data 

 • Enkelt navigera till andra delar av systemet

 • Få överblick över arbetsflöde och klarmarkera aktiviteter

Typer av dashboards

Man brukar dela upp dashboards i tre klassificeringar

 • Strategiska

 • Analytiska

 • Operationella

Strategiska

Strategiska dashboards ger understöd till ledning och/eller den styrande funktionen i företaget. Dessa dashboards ger mer översiktlig information om prestation samt prognoser. Den här typen av information är relevant inför viktiga och långsiktiga beslut. 

Analytiska 

Den här typen av dashboards ger en mer detaljerad bild av data med fler jämförelser, kontext och historia av datapunkter. Den här typen av insikter är mer relevanta om man är analytiker men också managers som försöker förstå sin verksamhet mer ingående. Om det finns en större osäkerhet inför beslut är det här mer relevant än strategiska dashboards. 

Operationella

Ibland är det inte stöd för långsiktiga beslut som man behöver utan snarare att regelbundet övervaka och kontrollera flöden. Då är operationella instrumentbrädor mer relevanta. Det kan handla om allt från lagersaldo till hantering av personalresurser.

7 tips för utformning av rapporter och dashboards

Med hjälp av en användarstudie med eye tracking-teknik tog vi fram  7 tips för att designa rapporter och dashboards på ett sätt som är tilltalande, ökar läshastigheten och minimerar risken för felaktiga beslut.

Dashboards med Mercur Business Control®

Mercur Business Control® är en lösning för verksamhetsstyrning och beslutsstöd som lämpar sig väl för att analysera stora mängder affärsdata i en organisation. Baserat på data och som presenteras i olika rapporter med analysfunktioner erbjuder systemet information som kan ligga till grund för framtida beslut. Med hjälp av våra interaktiva dashboard-lösningar skapas rollbaserad presentationer, ofta en kombination av diagram, tabeller och nyckeltal, som är enkla att förstå och tolka.

Systemet gör det möjligt att filtrera och sortera data och välja hur du vill att informationen ska presenteras. Analysfunktioner finns som standard och inkluderar drill down, benchmarking, pivoteringsläge, transaktionsvy, villkorsformatering och en mängd andra funktioner.

Dashboards för inmatning och simulering

Mercur Business Control® erbjuder även möjligheter att göra inmatning i dashboards. På så sätt kan användaren få direkt återkopppling och visualisering av effekterna av inmatade värden, till exempel med hjälp av diagram. Samtidigt som det innebär att kvaliteten höjs ges möjligheter att simulera effekterna av olika alternativ. Med så kallad "what if-analys" kan användaren jämföra olika scenarion och handlingsalternativ. Genom att ändrda olika parametrar kan användaren direkt se effekterna på organisationens resultat eller finansiella ställning.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig? 

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom