Mercur Start

Förenkla arbetet med personalbudget

I de flesta organisationer och företag utgör personalkostnaderna en stor del av totalkostnaden, vilket ställer höga krav på budgetering och prognostisering av dessa kostnader. Men hur går man egentligen tillväga för att förenkla arbetet med personalbudget?

Utmaningar med personalbudget

Personalen är många gånger den mest värdefulla tillgången i ett företag, men som nämnts ovan så kan de även stå för en av de största kostnadsposterna. Något som ställer till med utmaningar och problem hos många företag. 

Ett vanligt problem är att man använder sig av begränsad programvara som Excel. Detta i kombination med komplicerade bakomliggande beräkningar och stora datavolymer leder dock till att man tvingas förenkla modeller för att uppskatta framtida personalkostnader, vilket leder till att precisionen inte uppnår önskad nivå. 

Som vi pratat om i tidigare artiklar kan Excel vara ett fantastiskt verktyg i många situationer, men när det kommer till stora och betydelsefulla arbeten som personalbudgetering håller det tyvärr inte måttet.

 

Mercur Business Control – för bättre personalbudgetering

Med Mercur Business Controls funktionalitet för personalplanering är det dock möjligt att hantera stora datavolymer och komplexa beräkningar på ett mer automatiserat sätt vilket ger en betydligt större valfrihet vid val av planeringsprocess. Planeringen kan ske på olika nivåer t ex på medarbetarkategori eller per anställd eller kombinationer därav.

Planeringen kan ske delegerat av medarbetare på valfri organisatorisk nivå exempelvis per avdelning eller hanteras centralt av personalfunktionen. Det är även möjligt att kombinera planering på olika nivåer.

 

Andra funktioner och fördelar med Mercur Business Control för personalplanering är:

  • Bibliotek av integrationsgränssnitt mot de flesta på marknaden förekommande personaladministrativa system.

  • Lösningsförslag för olika planeringsmodeller, blanketter och rapporter.

  • Valfri nivå för budgetering och prognostisering av personalkostnader.

  • Automatiserad process som eliminerar manuellt arbete och felkällor.

  • Snabb planering – högre träffsäkerhet.

  • Avancerad behörighetsstyrning.

  • Omfattande analysmöjligheter med flexibla rapporter.

 

Om du vill fördjupa dina kunskaper om hur Mercur Business Control kan stödja er i arbetet med personalbudgetering, kan du med fördel läsa vårt Produktblad om personalbudgetering.

 

Vill du lära dig mer?

Mercur Business Control kan dock användas till så mycket mer än bara personalbudgetering. Vårt marknadsledande system kan även hjälpa er med verksamhetsstyrning, rapportering och analys, samt målstyrning. 

Kontakta oss för en kostnadsfri demo! 

 

98% av våra kunder anser att de fattar bättre beslut med hjälp av Mercur.

 

Tveka inte på att kontakta våra kunniga konsulter eller besök vårt populära frukostseminarium för att lära dig mer om hur Mercur Business Control kan användas i just er organisation.

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt