Förenkla arbetet med personalbudget

I de flesta organisationer och företag utgör personalkostnaderna en stor del av de totala kostnaderna, vilket ställer höga krav på budgetering och prognostisering av dessa kostnader. Men hur går man egentligen tillväga för att förenkla arbetet med personalbudget och höja träffsäkerheten i en så viktig kostnadspost?

Utmaningar med personalbudget och personaprognoser

Personalen är många gånger den mest värdefulla tillgången i ett företag, men som nämnts ovan så kan de även utgöra en av de största kostnadsposterna, något som ställer till med utmaningar och problem hos många företag. 

Ett vanligt problem är att man använder sig programvara som Excel som har begränsningar och kräver mycket manuellt arbete.. Detta i kombination med komplicerade bakomliggande beräkningar och stora datavolymer leder till att man tvingas förenkla modeller för att uppskatta framtida personalkostnader, vilket leder till att precisionen inte uppnår önskad nivå. 

Som vi pratat om i tidigare artiklar kan Excel vara ett fantastiskt verktyg i många situationer, men när det kommer till stora och betydelsefulla processer som omfattar stora datamångder och många användare, som personalbudgetering, så håller den typen av lösningar tyvärr inte måttet.

 

Mercur Business Control® – för bättre personalbudgetering

Med Mercur Business Controls® funktionalitet för personalplanering är det dock möjligt att hantera stora datavolymer och komplexa beräkningar på ett mer automatiserat sätt vilket ger en betydligt större valfrihet vid val av planeringsprocess. Planeringen kan ske på olika nivåer t ex på medarbetarkategori eller per anställd eller kombinationer därav.

Det är även möjlighet att arbeta med olika centrala parametrar till exempel för löneökningar samt sociala kostnader, pensionskostnader och andra lönebikostnader. En uppskattade fördel med centrala variabler är att det går enkelt att automatisera beräkningar och att utföra simuleringar av olika scenarion baserat på ändrade förutsättningar.

Med en komplett personalbudgetmodell minimeras arbetet för användarna och det enda de behöver göra är att hantera lokala lönejusteringar samt förändringar i personalstyrkan och i sysselsättningsgraden.

Planeringen kan ske delegerat av medarbetare på valfri organisatorisk nivå exempelvis per avdelning eller hanteras centralt av personalfunktionen. Det är även möjligt att kombinera planering på olika nivåer.

Med Mercur Business Controls® avancerade behörighetssystem är det dessutom möjligt att i detalj styra vilken information som olika medarbetare ska ha tillgång till. Personaldata är till sin natur något som kräver eftertanke vad gäller åtkomst till data på olika nivåer. Det kan till exempel vara så att en medarbetare ska kunna se totala personalkostnader för en organisatorisk enhet men inte kunna drilla ner på individnivå. Den här typen av krav hanterar Mercur Business Control® enkelt med standardfunktioner för behörighetsdimensioner, behörighetsdjup och rapportspecifika behörigheter.

Andra funktioner och fördelar med Mercur Business Control® för personalplanering är:

  • Bibliotek av integrationsgränssnitt mot de flesta på marknaden förekommande personaladministrativa system

  • Lösningsförslag för olika planeringsmodeller, blanketter och rapporter

  • Valfri nivå för budgetering och prognostisering av personalkostnader

  • Automatiserad process som eliminerar manuellt arbete och felkällor

  • Snabb planering – högre träffsäkerhet

  • Avancerad behörighetsstyrning

  • Omfattande analysmöjligheter med flexibla rapporter

Mercur Business Control® kan dock användas till så mycket mer än bara personalbudgetering. 

Med Mercur Business Control® får du verksamhetsstyrning och beslutsstöd i ett och samma system med funktioner för såväl budget och prognos som rapportering och analys. I snart 50 år har vi hjälpt hundratals ledande organisationer att snabba upp sina processer och samtidigt fatta bättre beslut.

97% av våra kunder tycker att de fattar bättre beslut efter införandet av Mercur.

Med all information samlad i en gemensam lösning kan ni koncentrera er på att fatta beslut om framtiden istället för att oroa er för vilka underlag som gäller, Ulf Alkelin, VD Mercur Solutions

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig? 

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom