Vad är Corporate Performance Management? (CPM)

CPM, eller Corporate Performance Management, är en process inom företagsledning som syftar till att mäta och optimera prestandan för en organisation. CPM omfattar en rad olika aktiviteter, inklusive budgetering, planering, prognostisering, rapportering och analys.

Varför använda sig av Corporate Performance Management?

CPM används för att skapa en övergripande bild av organisationens tillstånd och för att identifiera eventuella områden där förbättringar kan göras. Genom att använda CPM-verktyg och -tekniker kan företagsledare ta mer informerade beslut om företagets verksamhet och resursallokering.

Exempel på CPM-verktyg inkluderar ekonomistyrningssystem (ERP-system), BI-verktyg och datavisualiseringsverktyg. Dessa verktyg möjliggör övervakning av nyckelindikatorer för prestanda, jämförelse av faktiska resultat mot budget och prognoser, och visualisering av data för att underlätta beslutsfattande. Ett verktyg som många organisationer använder är Mercur Business Control® för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Vad är fördelarna med Corporate Performance Management? 

Corporate Performance Management (CPM) erbjuder flera fördelar och vinster för organisationer, vilket gör det till en viktig process inom företagsledning. 

Här är några av de vinsterna organisationer kan uppnå genom att använda sig av CPM:

Bättre beslutsfattande

CPM ger beslutsfattare tillgång till aktuell och noggrann information om företagets utveckling och resultat. Detta hjälper organisationer att fatta mer informerade och välgrundade beslut för att nå sina uppsatta mål. CPM främjar även en kultur av kontinuerlig förbättring genom att regelbundet övervaka och utvärdera nuläge och utfall. På så vis kan organisationer använda resultat och insikter från CPM-processen för att identifiera möjligheter till förbättring och innovation.

Effektiv resursallokering

Genom CPM kan organisationer analysera hur resurserna allokeras och används. Detta gör det möjligt att identifiera ineffektiva områden och optimera resursfördelningen för att uppnå bästa möjliga resultat.

Effektivare budgetering och planering

CPM gör det möjligt för organisationer att skapa en mer realistisk och noggrann budgetering och planering. Genom att ha bättre kontroll och hög kvalitet på den data som ska analyseras kan organisationen lättare justera budget och planer i realtid för att hantera förändringar och osäkerhet.

Tydligare mål och mätbara resultat

CPM hjälper till att definiera tydliga mål och identifiera nyckelindikatorer (KPI:er) som kan mätas och övervakas. För att alla i organisationen ska sträva efter de gemensamma målen är det viktigt att göra dem synliga och lättillgängliga genom tex dashboards, grafer och diagram. Detta gör att organisationer kan följa sina uppsatta mål och vidta åtgärder vid behov. 

Minskat risktagande

Genom att bevaka och analysera företagets utveckling kan organisationer upptäcka potentiella risker och utmaningar i ett tidigt skede. CPM främjar en kultur av kontinuerlig förbättring genom att regelbundet övervaka och utvärdera nuläge och utfall. På så vis kan organisationer använda resultat och insikter från CPM-processen för att identifiera möjligheter till förbättring och innovation.

Ökad kundtillfredsställelse

CPM hjälper organisationer att fokusera på att leverera värde till sina kunder genom att analysera kundbehov och mäta kundtillfredsställelse. Detta kan leda till förbättrad produkt- och servicekvalitet.

Sammanfattningsvis kan Corporate Performance Management hjälpa organisationer att uppnå ökad effektivitet, produktivitet och lönsamhet genom att möjliggöra noggrann övervakning, analys och optimering av företagets prestanda på olika nivåer.

CPM med Mercur Business Control®

På Mercur har vi utvecklat marknadens ledande lösning för verksamhetsstyrning och beslutsstöd, Mercur Business Control®, som enkelt kan anpassas och implementeras i alla typer av organisationer. 

Med Mercur Business Control® kan du enkelt samla in data, analysera och ta fram snygga rapporter som ger dig och dina medarbetare en samlad bild av var ni som företag är och vart ni är på väg. Du får helt enkelt en snabb, användarvänlig, flexibel och effektiv lösning för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Under snart 50 år har vi hjälpt hundratals ledande organisationer inom alla olika branscher hantera sina utmaningar i verksamheten så de kan få tid över för analys och planering för framtiden.

 

 

 

 

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig med Corporate Performance Management? 

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom