Mercur Start

Vad är målstyrning?

För att enklare och effektivare kunna översätta mål till handling, använder sig företag och organisationer av målstyrning. Men vad är egentligen målstyrning och hur fungerar det i praktiken? 

Inom företag och organisationer är det vanligt att man sammanställer mål, tar fram nyckeltal och andra styrningsverktyg som syftar till att genomföra olika strategier. Trots alla dessa strategier som tas fram så genomförs bara en bråkdel. 

Det är i detta läge målstyrningen blir väsentlig. När målstyrningen fungerar vet varje individ inom organisationen vad som är prioriterat och väljer att agera i linje med det. 

En viktig punkt inom målstyrning är att medarbetare på alla nivåer ska få insikt och uppdateras om läget samt få feedback på det arbete de utfört. Målstyrning är en bra förutsättning för att alla ska arbeta mot samma mål och leverera de resultat man kommit överens om.

Utan målstyrning blir det många gånger otydligt åt vilka håll verksamheten ska drivas. Utan den så är det också svårt för medarbetarna att veta vilka målen är och hur de ska arbeta på bästa sätt. Denna typ av inriktning är alltså en bra förutsättning för att alla ska arbeta mot samma mål och leverera de resultat man kommit överens om.

 

Målstyrning i praktiken

För att ännu bättre förklara vad målstyrning är tänkte vi iscensätta två olika scenarion.

Tänk dig följande scenario: 

Du jobbar som beslutsfattare inom en stor internationell organisation och märker att kraven kommer från en mängd olika håll. Det kan vara krav om besparingar, schemafrågor, omorganisationer, försäljningsmål och annat som ska uppfyllas.

Med alla dessa krav är det inte konstigt om medarbetarna inte riktigt kan hålla fokus, veta vad som förväntas av dem och vilket mål som ska uppnås.

Tänk dig istället följande scenario:

Hela organisationens övergripande vision är nerbruten till specifika och engagerande mål, vilket gör det enklare att prioritera både som organisation och individ. Varje medarbetare kan då säga ”Vårt mål är att göra x och y. Allt vi gör ska också mätas utifrån detta.” 

Detta gör det väldigt tydligt för alla medarbetare vad som ska göras och det är just detta som målstyrning handlar om. 

 

Målstyrning i offentlig verksamhet

Målstyrning i offentlig verksamhet som kommuner, landsting och regioner har blivit allt mer komplicerad, men också allt mer viktig. En viktig del av målstyrning inom offentlig verksamhet är att det ska finnas mål för ekonomisk hushållning. Detta gäller både finansiella och verksamhetsmässiga mål. 

Utöver detta är det också viktigt att det finns mål på olika nivåer, exempelvis fullmäktigemål, nämndmål och förvaltningsmål. Det är dock inte alltid som kommuner och andra offentliga organisationer uppfyller de mål man satt upp. 

De allra vanligaste och största utmaningarna inom offentlig verksamhet är:

  • Brist på överblick i verksamheten

  • IT-samverkan med närliggande områden

  • Tydligt kunna analysera och rapportera verksamhetens utveckling

 

Framgångsrik målstyrning med Mercur Business Control

För att enklare lyckas med målstyrning i både privat och offentlig sektor, tar många hjälp av ett beslutstödsstödsystem

Med vårt system Mercur Business Control kan både företag och kommuner gå från strategier till mål och handling, vilket skapar förutsättningar för effektivare målstyrning. Genom våra mer än 40 år i branschen har vi haft möjligheten att hjälpa hundratals ledande företag och organisationer att effektivisera sin målstyrning genom användandet av Mercur Business Control.

 

Analysera målstyrningsprocessen

En av de viktigaste delarna är att analysera målstyrningsprocessen för att se ifall alla medarbetare aktivt arbetar mot de uppsatta målen. I Mercur Business Control sker denna analys med ett Gantt-schema, även kallat flödesschema, som ger en tydlig och grafisk överblick av processen. 

Du har också möjlighet att enkelt följa upp de olika målen och nyckeltalen genom rapporter, dashboards eller scorecards som visar status och trend för de olika målen. Målen grupperas dessutom enligt olika områden, vilket ger dig en ännu bättre översikt.

På Mercur arbetar vi alltid för att förbättra och effektivisera vårt system. Vi ställde oss därför frågan ”Hur designar man rapporter som är enkla att läsa och som fånga blickar?”. Med denna utgångpunkten genomförde vi under våren 2017 en användarstudieför att ta reda på just detta.

Studien genomfördes med hjälp av eye tracking-teknik och gav oss 7 insikter som kommer att förbättra er rapportering. Detta gjorde att vi kunde designa nya rapporter och dashboards på ett sätt som både är tilltalande, ökar läshastigheten och snabbar upp tid till ett avgörande. 

Visste du exempelvis att det tar dubbelt så lång tid att hitta ett maxvärde i en tabell i jämförelse med ett diagram? Vill du veta mer? Här kan du beställa hela studien!

 

Enkel installation

På Mercur är enkelhet en ledstjärna och vi strävar alltid för att göra det enkelt att använda vårt system. Att komma igång med Mercur Business Control för målstyrning är därför en både snabb och enkel process. 

Alla funktioner finns som standard och är utvecklade i samarbete med våra kunder. Vi implementerar och installerar därefter systemet på en eller ett fåtal månader för att passa just er organisations processer. Systemet är självklart behörighetsstyrt och integrerat med Mercurs andra funktioner.

Är du intresserad av att veta hur vi på Mercur kan hjälpa just er organisation? Tveka inte på att boka en kostnadsfri webbdemo

 

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt