Vad är skillnaden mellan budget och prognos?

Budget och prognos är två viktiga verktyg som behövs för att styra organisationer. Den ena pekar ut i vilken riktning vi ska gå och den andra styr oss i rätt riktning. 

Vad är en budget?

Inför varje räkenskapsår tar man fram en budget för att kunna planera verksamheten bättre. Utefter den affärsplan som ligger till grund för verksamheten uppskattar man helt enkelt intäkterna under det kommande året samt kostnader. På så vis får man en uppfattning om vad som skapar lönsamhet men också kontroll över ekonomin. Budgeten ligger på så vis till grund för företagets beslut.

Vad är en prognos?

Prognosen använder man sig av under året för att se om organisationen är på väg åt rätt håll. Den uppdateras kontinuerligt under året och visar en förväntan på vart företaget kommer hamna vid årets slut. I prognosen tittar man på utvecklingen de senaste månaderna och ta in utfall för de månader som gått tillsammans med budgeten som ligger för de resterande månaderna. Ju närmare årets slut desto mer korrekt blir prognosen. 

Vem lägger budget och prognos?

Beroende av storlek av verksamheten kan budgetarbetet splittras upp mellan olika personer i organisationen eller så är det VD:n och ekonomichefen som gör den själva om organisationerna är mindre. I större organisationer fördelas den ofta ut på respektive avdelningar där chefen lägger sin budget med underlag från föregående år och allokering av resurser för det kommande året. 

Vad skiljer en budget mot en prognos? 

En budget är en uppskattning av hur det kommande året kommer se ut. Prognosen följer upp budgeten under året och visar en förväntan över hur väl organisationen kommer lyckas följa budgeten. Genom budgeten pekar man ut strategin och målen för året, prognosen är mer operativt och används som ett löpande instrument. Medan en budget görs inför varje år bör en prognos helst uppdateras månadsvis eller kvartalsvis för att förbli aktuell. Många företag väljer även att jobba med rullande prognoser som fortsätter att sträcka sig framåt utan att ta slut i och med organisationen verksamhetsår. 

Hur underlättar man budget- och prognosarbetet? 

Budgetarbetet kan vara mycket tidskrävande och blir en stor manuell process i många organisationer. Det kan vara svårt att skapa engagemang och förståelse för budgetarbetet ute i organisationen då det bara ses som ett ”nödvändigt ont”. Det upplevs svårt att få till en överblick för respektive chef och förståelse för helheten. För att underlätta arbetet använder sig många organisationer av ett systemstöd som samlar allt på en plats, skapar bra överblick och har tillgång till historisk data.

Vi på Mercur Solutions har nästan 50 års erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer i sitt budget- och prognosarbete. Med Mercur Business Control® förenklar du arbetet med budget, prognos, rapportering  och analys. Det frigör tid och energi som du i stället kan lägga på att leda verksamheten mot era uppsatta mål.

Vill du effektivisera ert budget- och prognosarbete? 

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom