Hur kan AI hjälpa CFO:er att fatta bättre beslut?

Artificiell Intelligens (AI) har stora möjligheter att förbättra beslutsfattandet för ekonomichefer (CFO:er) genom att tillhandahålla datadrivna insikter, automatisera rutinuppgifter och möjliggöra mer exakta prognoser. 

Hur kan AI förbättra beslutsfattandet?

AI kan förbättra beslutsfattandet genom att tillhandahålla bättre och snabbare dataanalys. Det kan också förbättra kvaliteten på informationen genom att minska mänskliga fel och manuella processer. Genom att ersätta eller förbättra de tidskrävande aktiviteterna med finansiell rapportering kan AI frigöra tid och ge oss mer tid att lägga på taktiska och strategiska beslut.

6 tips om AI som kan hjälpa dig som CFO att fatta bättre beslut!

1. Dataanalys och insikter 

AI kan analysera stora mängder finansiella och operativa data snabbt och exakt, identifiera mönster och trender som kanske inte är omedelbart uppenbara för människor. Detta hjälper ekonomichefer att få djupare insikter om företagets kapacitet, marknadstrender och kundbeteenden, vilket gör att de kan fatta välgrundade beslut.

2. Finansiella prognoser 

AI-driven prediktiv analys kan förbättra prognosnoggrannheten genom att ta hänsyn till flera variabler och historiska trender. Detta gör det möjligt för en CFO att förutse marknadsförändringar, intäktsfluktuationer och finansiella risker mer effektivt, vilket leder till mer exakt finansiell planering och resursallokering.

3. Riskhantering 

AI kan analysera historiska data för att identifiera potentiella finansiella risker och föreslå riskreducerande strategier. Detta hjälper en CFO att fatta mer välgrundade beslut om investeringar, skuldhantering och andra finansiella beslut som påverkar företagets riskprofil.

4. Strategisk planering 

AI kan hjälpa CFO:er vid scenarioanalys och strategisk planering genom att simulera effekterna av olika affärsbeslut. Genom kvalitetssäkrade beräkningsmodeller i en strukturerad lösning för såväl verksamhetsstyrning som beslutsstöd undanröjs osäkerheten som finns i exempelvis spontant framtagna kalkylark. Detta gör det möjligt för en CFO att utvärdera olika alternativ och välja det som har bäst potentiellt resultat.

5. Färre mänskliga fel 

Många funktioner som faller under en CFO:s ansvar, som redovisning och controlling, har många repetitiva uppgifter som involverar stora datamängder i olika mjukvaruplattformar såsom ERP-system (Enterprise Resource Planning) eller FP&A-system (Financial Planning and Analysis). Detta kräver vanligtvis att data exporteras manuellt från olika system eller kopieras och klistras in i kalkylblad som till exempel Excel. Ett systemstöd med AI-funktioner kan minska eller till och med eliminera mänskliga fel genom att automatisera dessa processer.

6. Rapportering och kommunikation 

AI kan automatisera genereringen av finansiella rapporter och dashboards, vilket gör det lättare för ekonomichefer att kommunicera finansiella insikter till andra intressenter i tid. Det är även möjligt att låta AI-genererade tröskelvärden användas för att generera och distribuera rapporter eller skapa varningar i systemet.

Slutsatsen som vi kan se är att införliva ett systemstöd som tar hjälp av AI i en CFO:s beslutsprocesser kräver noggrann planering, dataintegration och fortlöpande utbildning. Det är viktigt för CFO:er att förstå styrkorna och begränsningarna hos AI-system och att använda dem som verktyg för att förbättra sin expertis snarare än att ersätta det omdöme som kommer av egen erfarenhet.

WEBINAR-ON-DEMAND
Maximera värdet av din historiska data med AI!

Ta del av webinaret där vi visar hur ni kan använda såväl tidigare prognoser som historisk data för att höja kvaliteten i ert planeringsarbete och att bli bättre på att förutspå framtiden med hjälp av Artificiell Intelligens.

Hur AI används i Mercur Business Control®

På Mercur har vi utvecklat marknadens ledande lösning för verksamhetsstyrning och beslutsstöd, Mercur Business Control®, som enkelt kan anpassas och implementeras i alla typer av organisationer. 

I Mercur Business Control® finns funktionalitet som med hjälp av Artificiell Intelligens predikterar troliga framtida resultat från historiska data. Det verktyget gör är att, med hjälp av maskininlärning, analysera historiska data för att hitta trender, mönster och säsongsvariationer för att sedan extrapolera dem och skapa nya predikterade dataposter. Slutprodukten kan sparas som ett eget scenario för att sedan jämföras och analyseras med budgetar, prognoser eller utfall.

Detta hjälper dig som CFO i ditt arbete genom att spara dig tid samt ge dig utökat beslutsstöd vid prognostisering. För att underlätta ditt arbete ytterligare går det även att enkelt att inkludera predikteringarna i rapporter och diagram likt vilken annan data som helst i systemet. Exempelvis så kan systemet föreslå predikterade värden för fält i prognos- och budgetblanketter som annars hade behövt fyllas i manuellt.

Fatta bättre beslut med hjälp av Mercur Business Control® 

Med Mercur Business Control® kan du enkelt samla in data, analysera och ta fram snygga rapporter som ger dig och dina medarbetare en samlad bild av var ni som företag är och vart ni är på väg. Du får helt enkelt en snabb, användarvänlig, flexibel och effektiv lösning för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Under snart 50 år har vi hjälpt hundratals ledande organisationer inom alla olika branscher hantera sina utmaningar i verksamheten så de kan få tid över för analys och planering för framtiden.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig? 

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom