Rätt databas för rätt uppgift!

Traditionella relationsdatabaser är fortfarande vanligast, men andra typer kommer starkt med NoSQL som modeord. Mercur Solutions har utvecklat egna databasen Veloxic®. Varför?

Relationsdatabaser är multiverktyg

Relationsdatabaser är bra på att ta ut delmängder ur listor med många poster, och att länka ihop information från flera källor med SQL “join”. Det är en kraftfull kombination, som är flexibel nog för att klara av många typer av uppgifter. Tyvärr används de ofta även när de passar mindre bra, till priset av onaturligt tillkrånglade lösningar med låg prestanda.

Vilka behov finns?

Om man tittar på hur en enkel rapport i Mercur Business Control är uppbyggd och hur den skulle passa ihop med SQL kan man börja förstå utmaningen. Rapporter har en tvådimensionell struktur. Varje kolumn och rad har sina egna villkor, så varje fält får en egen kombination av villkoren från sin rad och kolumn. Med en rättfram lösning skulle man behöva ställa en SQL-fråga för varje enskilt fält i rapporten, kanske tusentals. Det finns trick för att slå ihop frågor, men de har sina begränsningar. De kan fungera i enkla fall men blir problematiska när man ska hantera “drill down” och mer avancerade rapporter. 

Inte nog med det. De flesta fält i rapporter är summor. Det är enkelt att summera i SQL, men ju fler poster i summan desto längre tid tar det. Det kan fungera bra nog till en början men när mer data, fler användare och ny funktionalitet kommer till, hamnar man allt för ofta i en trend med stadigt försämrad prestanda.

Veloxic® är specialiserad

Databasen Veloxic® är byggd just för att effektivt hantera frågor med en flerdimensionell struktur och för att effektivisera summor. 

Den använder sofistikerade datastrukturer som uppdateras löpande och automatiskt i takt med inmatning och importer. Den använder också så kallad MVCC-teknik som eliminerar de köeffekter som kan vara en flaskhals för många andra databaser, där exempelvis en fråga kan behöva vänta på att en uppdaterande operation ska bli klar. 

Slutresultatet av allt detta är mycket god prestanda för rapportuttag för alla era användare, utan att det går ut över prestanda för uppdateringar.

Full frihet

I och med databasen Veloxic® begränsas inte användarnas tillgång till data (av prestandaskäl) och ger dem därmed full frihet att välja riktning och djup i analysen. Detta är något som andra lösningar som till exempel bygger på kuber inte möjliggör på samma sätt. Den som bygger en rapport behöver därmed inte i förväg känna till vilka val en användare förväntas göra, vilket stärker systemet i dess funktion som självservering.

Minne eller disk?

Traditionella databaser fokuserar på disk. Numera är det vanligt med minnesdatabaser i stället. De är snabbare, men om man konstruerat databasen efter klassiska principer så får man inte så stor vinst som man kan tro, inte när alternativet är att använda minne till cache. Däremot ger fokus på minne konstruktörerna frihet att välja andra typer av interna strukturer, och rätt använt ger detta en helt annan prestandanivå.

Nackdelen är högre kostnad, då minne är mångfalt dyrare än diskutrymme. Säg att man gärna vill ha tillgång till historiska data för flera år tillbaka, men att de inte används så ofta. Hur mycket är du villig att betala för extra minne för det? 

Eller väljer du att rensa bort nyttigt data från föregående år för det är för dyrt? 

Veloxic® är en hybrid. Det betyder att grunden är en minnesdatabas, men att den automatiskt flyttar data mellan minne och disk efter behov, vilket ger större flexibilitet och bättre ekonomi. Den har också en anmärkningsvärt kompakt lagring av data, så man får maximal nytta av det minne man har.

Prestanda i världsklass med Mercur Business Control®

Med Mercur Business Control® och dess kraftfulla databas Veloxic® kan du enkelt samla in data, analysera och ta fram snygga rapporter som ger dig och dina medarbetare en samlad bild av var ni som företag är och vart ni är på väg. Du får helt enkelt en snabb, användarvänlig, flexibel och effektiv lösning för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Under snart 50 år har vi hjälpt hundratals ledande organisationer inom alla olika branscher hantera sina utmaningar i verksamheten så de kan få tid över för analys och planering för framtiden.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig? 

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom