Bättre styrning med projektbudgetering

För många organisationer kan arbetet med projektbudgetering vara ett tidskrävande och utmanande arbete. Men hur kan man optimera och underlätta detta arbete? I denna artikel ger vi dig svaren!

Behov & utmaningar vid projektbudgetering

Något som många företag och organisationer har ett behov av är att kunna koppla intäkter kostnader och investeringar till uppföljningsbegrepp som kompletterar de traditionella begreppen såsom konto, kostnadsställe, avdelning, ansvar och liknande.

I redovisningen sker detta ofta genom att lägga till kontering på projektkoder direkt i bokföringen eller genom att ha en sidoordnad modul för projektredovisning. Projektredovisningen erbjuder ett kompletterande perspektiv på verksamheten och möjliggör en alternativ ansvarsfördelning vid sidan av den vanliga som ofta utgår från organisationsstrukturen. 

Medan den traditionella uppföljningen ofta är kopplad till månad eller år varierar ofta tidsperspektivet för projekt, vilka ofta kan löpa över flera år.

Vid uppföljning av projekt finns det ofta också önskemål om att man ska kunna kategorisera projekt såsom investeringsprojekt, underhållsprojekt, renoveringsprojekt, utbytesprojekt, nybyggnadsprojekt, utvecklingsprojekt och liknande. Vilka kategorier man har beror på vilken bransch man är verksam i. Katgoriseringen är ett stöd när man beslutar om vilka projekt som ska prioriteras på kort och lång sikt.

Kombinationen av många olika behov och många inblandade gör oftast arbetet med projektbudgetering till en ineffektiv och tidskrävande uppgift. Det behöver dock inte alltid vara på det viset!

 

Mercur Business Control – för effektivare projektbudgetering

Med hjälp av vårt BI-system Mercur Business Control och dess funktionalitet för projektbudgetering är det dock möjligt att ta kontroll över hela planeringsprocessen och på så sätt effektivisera arbetet samtidigt som det ger bättre översikt. 

Systemet innehåller även en modul för konstruktion av gränssnitt mot databaser och filer som medger en tabellbaserad definition av dataflöden från källsystem till applikation. Om projektinformationen inte finns med vid originaluppsättningen kan dataflödet enkelt kompletteras för att även hantera strukturer och data avseende projekt. Det går även att skapa logiska samband genom att till exempel koppla projekt till projektansvarig eller andra begrepp.

Med systemets intuitiva funktioner för konstruktion av inmatningsformulär definieras vyer för de användare som lägger budget eller prognos för sina projekt.

Systemets system för behörigheter och processtyrning hjälper till att hålla reda på vem som har åtkomst till de olika delarna och vem som är ansvarig för respektive aktivitet i planeringsprocessen.

Det går dessutom att skapa nya och anpassade dataflöden som gör det möjligt att hämta information från projektmoduler i affärssystemet eller andra system. Databasen uppdateras sedan löpande med aktuella utfall, vilket ger dig bra kontroll över projektet. Även nyupplagda projektkoder uppdateras i systemet så att allt manuellt arbete kan minimeras, vilket sparar oerhörda mängder tid.

Om du vill fördjupa dina kunskaper om hur Mercur Business Control kan effektivisera ert arbete med projektbudgetering, kan du med fördel läsa vårt Produktblad om projektbudgetering.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig? 

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom