5 tips vid val av beslutsstödsystem

Det finns mycket att beakta vid valet av beslutsstödsystem. Varje organisation har sina prioriteringar och behov. Vi har samlat våra fem bästa tips vid val av beslutsstödsystem. 

  

Varför behövs ett beslutsstödsystem?

I en föränderlig värld ökar kraven på företag och organisationer att snabbt kunna anpassa sig till nya förutsättningar. Tiden från att något händer till att kunna fatta beslut och agera blir allt kortare. Man kan säga att det är behovet av ökad insikt i hur verksamheten presterar som driver behovet av systemstöd för att kunna fatta snabba och välgrundade beslut.

Delegerat ansvar och beslutsfattande gör också att medarbetare i allt högre utsträckning förväntar sig att bli delaktiga genom att informeras om viktiga förhållanden som rör deras ansvarsområde och att de har tillgång till information för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. 

Det är också allmänt känt att engagerade medarbetare presterar bättre och att kunskap om mål och förväntningar leder till minskad stress och mer energi på jobbet. Sammantaget kräver det här tillgång till beslutsstöd, det vill säga bra och tydlig information som medarbetare på olika nivåer kan agera på. 

Tillgången till data och information är det vanligtvis ingen brist på med tanke på all information som organisationens system genererar varje dag, till exempel personalsystem, försäljningssystem, ekonomisystem eller ERP-system. 

Det som många gånger ställer till med problem är när många medarbetare ska försöka förstå all denna data och fatta beslut utifrån detta. Växande datavolymer och allt fler användare kan generera mängder av manuellt arbete, vilket kan leda till administrativa flaskhalsar så det är i detta skede ett beslutsstödsystem kommer väl till hands.

Vad ska man tänka på vid valet av beslutsstödsystem?  5 tips!

1. Prestanda – även när datavolymerna och antalet användare växer!

Många gånger är det stora datavolymer som ska hanteras och analyseras så välj ett system med bra prestanda som kan hantera stora datamängder och många samtidiga användare. Om användare upplever problem med svarstider är det stor risk att lösningen inte kommer till nytta i organisationen trots alla fina diagram som kan visas upp för den som har tålamod att vänta.

2. Integrationer och bearbetning av data

Glöm inte datakvalitén! En ofta förbisedd utmaning är att kunna hantera data från olika system i en gemensam lösning. Välj en lösning som innehåller såväl funktioner för integrationer som för att bearbeta data på olika sätt så att den går att använda på ett enkelt sätt i beslutsstödsystemet. Då blir det enklare att utforma rapporter och dashboards och lättare för användarna att tolka informationen.

3. En komplett lösning för olika typer av användare – för såväl beslutsstöd som verksamhetsstyrning

Välj en lösning som är komplett så att den kan hantera många olika processer inom ekonomi- och verksamhetsstyrning, såväl budget och prognos som rapportering och analys. Det är alltså viktigt att det även finns inmatningsfunktioner för att kunna uppdatera systemet med målvärden så att man har något att jämföra sina utfallssiffror mot. Tänk också på att det kan finnas olika behov när det gäller utformningen av analysfunktionerna. Välj en lösning som passar olika roller i organisationen och som kan erbjuda såväl färdiga rapporter och rapportpaket som dashboards och funktioner för spontanalys, till exempel Drill Down och Twist & Turn.

4. Lätt att använda – enkelt att administrera

Det är också viktigt att det är lätt för användarna att hitta rätt i beslutsstödsystemet. Personliga eller rollbaserade startsidor med länkar för navigering till mer detaljer passar utmärkt för de stora användargrupperna. Samtidigt är det viktigt att det är enkelt för systemadministratören att utföra ofta förekommande förändringar, som till exempel att skapa nya rapporter, att lägga till användare eller ändra behörigheter. Så välj beslutsstödsystem som inte krånglar, så att du kan lägga tid på annat – som att fatta viktiga beslut.

5. Snyggare är bättre!

Ett beslutsstödsystem är ju för många medarbetare ett arbetsredskap som används dagligen. Användarupplevelsen är ett resultat av såväl de funktioner som systemet erbjuder som den grafiska utformningen. Samtidigt som systemet ska vara enkelt och praktiskt att arbeta med är det viktigt att systemet är visuellt tilltalande. Så välj ett system som kan presentera information på ett snyggt och tydligt sätt, som det är lätt att hitta i och som erbjuder intuitiva funktioner som inte kräver omfattande utbildning för att användarna. 

Så sammanfattningsvis – välj ett beslutsstödsystem som:

 1. Hanterar stora datavolymer och många användare med bra prestanda

 2. Erbjuder omfattande funktioner för integrationer och för att bearbeta data från olika datakällor

 3. Är komplett, dvs erbjuder inmatningsfunktioner och stödjer processer för verksamhetsstyrning (exempelvis budget och prognos) samt olika rollbaserade rapporterings- och analysbehov

 4. Är enkelt att använda för såväl vanliga användare som systemadministratörer 

 5. Är visuellt attraktivt och innehåller tillräckligt många funktioner för att presentera informationen på ett tydligt och intressant sätt

Vilka är då fördelarna med ett effektivt beslutsstödsystem?

Som vi nämnde inledningsvis leder ett bra beslutsstöd till mer engagerade medarbetare som presterar bättre, upplever mindre stress och får mer energi på jobbet. Det är något vi har sett tydligt hos våra kunder som valt att använda sig av vårt beslutsstödsystem, Mercur Business Control®. 

Med Mercur Business Control® får du verksamhetsstyrning och beslutsstöd i ett och samma system med funktioner för såväl budget och prognos som rapportering och analys. I snart 50 år har vi hjälpt hundratals ledande organisationer att snabba upp sina processer och samtidigt ta bättre beslut.

I och med den ökade affärsinsikt som våra kunder får möjliggör det också bättre resultat genom till exempel:

 • Fokus på affären i stället för diskussioner om datakvalitet

 • Bättre överblick över hur olika affärsområden utvecklas

 • Koll på utmaningar och problem som kan behöva hanteras

 • Mindre manuellt arbete och mer tid som kan användas till annat

 • Snabbare och bättre beslut
   

Vill du veta mer om Mercur som beslutsstödsystem? Kontakta oss!

Är du intresserad av att veta mer om hur Mercur Business Control® - marknadens ledande beslutsstödsystem, skulle kunna hjälpa er organisation? Fyll i nedan så hör vi av oss!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom