Mercur Start

Att välja budget och prognosverktyg

Planeringsprocesser

Många organisationer väljer idag budget-och prognosverktyg som stöd för planeringsprocessen, en viktig del i den långsiktiga strategin.

Oavsett form av budgetering som används inom din organisation idag så är planeringen framåt ofta mycket tidskrävande. Många parter är ofta involverade och det är sällan som alla kommer överens helt och hållet. Om du någon gång har varit involverad i planeringsprocessen för din organisation kanske du har blivit frustrerad över den här typen av problem. Det är du inte ensam om och det är också därför som allt fler organisationer väljer att använda budget-och prognosverktyg idag.
 

Att tänka på vid val av budget-och prognosverktyg

När du ska välja verktyg för budgetering och prognostisering är det viktigt att ha din organisations mål och strategi i åtanke. Det kan vara fördelaktigt att välja ett verktyg som fungerar oavsett om din organisation använder traditionell budget eller rullande prognoser för t ex produktions- eller projektplanering. På så sätt säkerställer du att systemet kommer leva upp till allas förväntningar inom organisationen. 

Extra viktigt när man ska välja budget-och prognosverktyg är att ansvariga på alla nivåer får kontroll över arbetsprocesser så att det blir tydligt var samtliga medarbetare befinner sig. Det är också viktigt att verktyget kan göra simuleringar när förutsättningar ändras så att dessa snabbt kan analyseras.  Om förutsättningarna för exempelvis en produkt eller avdelning ändras är det nämligen bra att tidigt förstå effekterna av detta. 

Förmodligen har du också tänkt på att valet av budget-och prognosverktyg borde avgöras av hur väl det snabbar upp planeringsprocessen. Välj ett system som sparar på din organisations resurser så blir investeringen mer värdefull som helhet. 

Det finns många viktiga funktioner man lätt glömmer men som påverkar valet av budget-och prognosverktyg. Om du arbetar i en organisation som gör affärer med företag från andra länder kan det t ex vara bra med ett system som klarar av valutaomräkning. Nedan följer några andra exempel på viktiga funktioner att tänka på.  

  • Modelleringar och komplexa beräkningar

  • Kommentarsfunktioner

  • Integration med Microsoft Office

  • All planering i ett system
     

Om din organisation är i behov av högre effektivitet och mer kontroll över budgetering & prognostisering så är Mercur Business Control för dig. 

Tveka inte att kontakta oss för att få mer information!

 

 

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt