Mercur Start

Vilket budgetverktyg väljer företag?

Idag använder sig allt fler företag av olika budgetverktyg, men vad ska man tänka på vid valet av budgetverktyg? I denna artikel ger vi dig svaren.

Den årliga budgetprocessen är något som de flesta företag och organisationer lägger väldigt mycket tid på. Samtidigt som det är viktigt att lägga budgetar och planera för framtiden så måste företag idag kunna navigera genom ständiga förändringar, något som kräver att man kan analysera och agera snabbt.
 

Excel – ett av världens mest använda verktyg för budgetering

Många företag använder idag Excel för budgetering, vilket faktiskt är ett av världens mest använda verktyg för budgetering. Programmet lanserades för över 30 år sedan och blev snabbt populärt bland företag på grund av dess flexibilitet och många funktioner. Andra fördelar som många förknippade med Excel är dess låga kostnad, kraftfulla beräkningar, snabba modelleringar och användarvänligheten. 

Trots att Excel är ett fantastiskt verktyg med många fördelar så är det inte byggt för att vara ett budgetverktyg, vilket gör att många företag stöter på stora utmaningar med programmet.

Nackdelar med Excel 

Som vi nämnde ovan så är Excel ett fantastiskt verktyg, men det håller tyvärr inte måttet för att vara ett lyckat budgetstöd. 

En av de största nackdelarna med Excel är att man många gånger är beroende av enskilda personer för att utveckla och underhålla budgetar och modeller, något som dels kan vara en stor risk dels något som är tidskrävande och kräver mycket manuellt arbete. 

En enda Excel-fil ska bland annat låsas och sparas ned, skickas mellan olika mottagare, tas emot, editeras, kommenteras, skickas vidare ännu en gång, tas emot, konsolideras, granskas och så vidare. 

Eftersom allt detta arbete måste ske manuellt så är det även en väldigt stor risk att det uppstår handhavandefel som ger opålitliga data. Det kan exempelvis vara någon som gör en filtrering av data eller skriver över en formel, celler med beräkningar som förändras till ett statiskt värde eller fel versioner som skickas ut i flödet.

När alla dessa förändringar sker i dokumenten så brukar de ha en tendens av att fortsätta växa i storlek, något som leder till att det snabbt blir väldigt svårt att få en överblick hur saker och ting hänger ihop. Verktygets flexibilitet som från början var en stor fördel minskar alltså vid ökad komplexitet.

De flesta företag och organisationer är väl medvetna om Excels brister, men vet helt enkelt inte hur man ska gå tillväga för att byta budgetverktyg på ett smidigt sätt som inte stör det dagliga arbetet. För många företag innebär detta att man fortsätter som man alltid gjort – i Excel.
 

Mercur Business Control – istället för Excel

Det finns dock budgetverktyg som är ett mycket bättre alternativ än Excel, och de behöver inte alltid vara komplicerade att implementera i er organisation. På Mercur har vi utvecklat marknadens ledande budgetverktyg, Mercur Business Control, som enkelt implementeras och anpassas efter era behov. Med Mercur Business Control slipper ni hantera filer och får kontinuerlig tillgång till aktuell information som sparas av användarna till systemets databas. Systemet har färdiga funktioner för att skapa en gemensam, robust och säker lösning för budget, prognos, rapportering och analys.

Mercur Business Control kan användas för budgetering, prognostisering, rapportering, analys och målstyrning, vilket gör att ni får ett komplett system som har möjlighet att effektivisera samtliga områden inom organisationen.
 

98% av våra kunder anser att de fattar bättre beslut med hjälp av Mercur.

 
Kort och gott - Ifall er organisation är i behov av att snabba upp sitt budgetarbete, få tillgång till rätt data och kunna fatta bättre beslut, är Mercur Business Control system för er.
 

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att veta mer? Tveka inte att höra av dig för en kostnadsfri webb-demo!
 

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt