Mercur Start

Vad är ekonomistyrning?

Ekonomistyrning handlar om att utföra åtgärder inom ett företag eller organisation för att uppnå ekonomiskt uppsatta mål. 

För att uppnå dessa ekonomiska mål försöker man att få personalen att agera så att både deras och företagets mål kan samverka och styras mot samma håll. För att uppnå detta finns en mängd olika lösningar som inbegriper mätningar, kontroller, undersökningar av intäkter och kostnader, planering, kalkyler, budgetering och liknande.

För att effektivisera och underlätta ekonomistyrningen använder sig många företag och organisationer av ett så kallat beslutsstödsystem

Ekonomistyrning företag

Som vi nämnde tidigare så gäller det att arbeta fram effektiva rutiner för att styra mot de ekonomiska målen som företaget fastställt. En annan viktig faktor inom ekonomistyrning är att ta fram ekonomisk information som kan användas som underlag vid affärsmässiga beslut. Dessa kallas nyckeltal.

Genom att använda olika nyckeltal vid jämförelser, får du en bra överblick över och insyn i företaget. Nyckeltalen kan exempelvis delas in i:

  • Lönsamhetsmått

  • Verksamhetsmått

  • Finansiella mått

Inom ekonomistyrning så ingår det även att företagets budgetar ska följas upp, analyseras och utvärderas. Detta är en viktig fas för att se till att de strategier man implementerat efterföljs och fungerar. 

Utöver detta inbegriper även ekonomistyrning kalkyler och kalkylering. Den främsta användningen av kalkyler är beräkning av intäkter och kostnader, som sedan används som beslutsunderlag för beslutsfattarna inom organisationen. Kalkylerna kan exempelvis användas som underlag vid prissättning, val av olika produkter eller inköp, uppföljning av kunder och liknande..

Extern hjälp med ekonomistyrning

Som du märker innehåller ekonomistyrning en mängd olika parametrar som många gånger kan vara svåra att få ett grepp om. För att nå optimal lönsamhet och effektivitet, vänder sig många företag och organisationer till olika beslutsstödsystem och business intelligence konsulter

Vi på Mercur har snart varit verksamma i 40 år, under vilka vi har haft möjligheten att hjälpa hundratals företag med ekonomistyrning genom vårt system Mercur Business Control. Vårt effektiva beslutsstödsystem används inom de flesta branscher i både Sverige, Europa och övriga världen. Något vi är mycket stolta över.

Efter implementeringen av våra lösningar anser 98 procent av våra kunder att de fattar bättre och mer välgrundade beslut. 

Tveka inte att höra av dig till oss eller boka en kostnadsfri webbdemo om du vill veta mer om hur Mercur Business Control kan effektivisera ekonomistyrningen inom just er organisation!

 

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt