Vad är ekonomistyrning?

Ekonomistyrning handlar om att utföra åtgärder inom ett företag eller organisation för att uppnå ekonomiskt uppsatta mål. 

För att uppnå dessa ekonomiska mål försöker man att få personalen att agera så att både deras och företagets mål kan samverka och styras mot samma håll. För att uppnå detta finns en mängd olika lösningar som inbegriper mätningar, kontroller, undersökningar av intäkter och kostnader, planering, kalkyler, budgetering och liknande.

För att effektivisera och underlätta ekonomistyrningen använder sig många företag och organisationer av ett så kallat beslutsstödsystem.

Ekonomistyrning företag

Som vi nämnde tidigare så gäller det att arbeta fram effektiva rutiner för att styra mot de ekonomiska målen som företaget fastställt. En annan viktig faktor inom ekonomistyrning är att ta fram ekonomisk information som kan användas som underlag vid affärsmässiga beslut. Dessa kallas nyckeltal.

Genom att använda olika nyckeltal vid jämförelser, får du en bra överblick över och insyn i företaget. Nyckeltalen kan exempelvis delas in i:

  • Lönsamhetsmått

  • Verksamhetsmått

  • Finansiella mått

Inom ekonomistyrning så ingår det även att företagets budgetar ska följas upp, analyseras och utvärderas. Detta är en viktig fas för att se till att de strategier man implementerat efterföljs och fungerar. 

Utöver detta inbegriper även ekonomistyrning kalkyler och kalkylering. Den främsta användningen av kalkyler är beräkning av intäkter och kostnader, som sedan används som beslutsunderlag för beslutsfattarna inom organisationen. Kalkylerna kan exempelvis användas som underlag vid prissättning, val av olika produkter eller inköp, uppföljning av kunder och liknande.

Extern hjälp med ekonomistyrning

Som du märker innehåller ekonomistyrning en mängd olika parametrar som många gånger kan vara svåra att få ett grepp om. För att nå optimal lönsamhet och effektivitet, vänder sig många företag och organisationer till olika beslutsstödsystem.

Vi på Mercur har varit verksamma i snart 50 år, under vilka vi har haft möjligheten att hjälpa hundratals företag med ekonomistyrning genom vårt beslutssystem Mercur Business Control®. Med Mercur Business Control® får våra kunder verksamhetsstyrning och beslutsstöd i ett och samma system med funktioner för såväl budget och prognos som rapportering och analys. Vårt effektiva beslutsstödsystem används inom de flesta branscher i både Sverige, Europa och övriga världen. Något vi är mycket stolta över.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig? 

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom