Beslutsstödsystem

Idag ställs det stora krav på företag som vill hänga med i utvecklingen. Grunden till att kunna göra detta är att kunna ta snabba och välgrundade beslut. Något som kräver tillgång till bra information. 

Tillgången till data och information är det vanligtvis ingen brist på med tanke på all information som försäljnings-, produktions- och personalsystem genererar varje dag. Det som många gånger ställer till med problem är när man ska försöka förstå all denna data och fatta beslut utifrån detta. Det är i detta skede ett beslutsstödsystem kommer väl till hands.

Beslutsstöd med Mercur Business Control

Vårt beslutsstödsystem heter Mercur Business Control och integreras enkelt med ert nuvarande affärssystem och andra informationskällor som försäljnings-, produktions- och personalsystem. I vårt system sammanställs, bearbetas och analyseras sedan all data.

Detta gör att du får en strategisk fördel eftersom du får större affärsinsikt samtidigt du enklare kan förstå hur din data hänger ihop. Något som också gör det enklare att fatta snabba och välgrundade beslut, vilket ger er ett försprång gentemot konkurrenter. Informationen kan också ge dig nya insikter som kan användas i olika prognoser eller analyser.

 

Enkelt & kostnadseffektivt

En annan fördel när du väljer vårt beslutsstödsystem Mercur Business Control är att det är enkelt och kostnadseffektivt att både implementera och använda. Du väljer själv om du vill att programmet ska installeras som traditionell programvara eller som molnlösning. Om du väljer vår molnlösning så sköts allting via din webbläsare. Något som förkortar både installationstiden, minskar investeringskostnaden och behovet av löpande drift.

Med vår snabba och kostnadseffektiva installation kan ni snabbt komma igång med vår lösning för beslutsstöd. Självklart anpassar vi också processen efter era behov och krav. När beslutsstödsystemet väl är installerat hjälper det dig genast att sammanställa, bearbeta och analysera data. 

 

Fördelar med ett beslutsstödsystem 

Som du märker så är fördelarna med vårt beslutsstödsystem många. Nedan kan du läsa om några av de största fördelarna och möjligheterna med Mercur Business Control.

 1. Snabb implementering
  En stor fördel med vårt system är att det är så pass snabbt, enkelt och kostnadseffektivt att installera. Detta gör att ni fort kan komma igång och ta snabba och välgrundade beslut.
   

 2. Data för bättre beslut & resultat
  Genom att vårt system hjälper dig att sammanställa, bearbeta och analysera din data får du konkreta resultat i form utav kostnadskontroll, bättre beslutsunderlag, större engagemang samt effektivare planerings- och uppföljningsprocesser.
   

 3. Överblick och förståelse
  Med Mercur Business Control får du ett enhetligt beslutsstödsystem som gör att du enklare får en överblick av data från olika informationskällor. Något som också gör det enklare att förstå helheten. Det gör även att du får en bättre förståelse för vilka delar av affärsverksamheten som behöver utvecklas.
   

 4. Rätt information till rätt person
  Med vårt system kan du enkelt hantera många användare i en geografiskt utspridd organisation. Du har också möjlighet att ge medarbetarna tillgång till data som är relevant utifrån deras ansvarsområden.
   

 5. Mindre manuellt arbete
  Tack vare att vårt system hjälper dig att samla in, analysera och sammanställa data från många informationskällor slipper ni också manuellt arbete samtidigt som felmarginalerna minskas.

 

Läs mer om produktområdena i Mercur Business Control:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom