Hur en verksamhetsutvecklare blir mer effektiv med insiktsfull analys av data

Rollen som verksamhetsutvecklare har länge funnits inom företag och har alltid haft väldigt breda arbetsuppgifter. Det är en rollbeskrivning som kan se ut nästan hur som helst beroende på var man jobbar. Vad den däremot har gemensamt på nästan alla arbetsplatser i allt högre grad är beroendet av kvalitativa data. 

Data kan vara väldigt enkel som exempelvis hur försäljning och kostnader utvecklades förra året. Den kan också göras mer komplex – man bryter ner siffrorna, värderar, tolkar och analyserar för att se trender och risker. För verksamhetsutveckling är detta centralt eftersom det är ett jobb som handlar om att se möjligheter och hot samt att identifiera styrkor och svagheter.

Nya krav på verksamhetsutvecklare

För att kunna stödja organisationen i sin utveckling behöver dagens verksamhetsutvecklare tillgång till information som kan ligga till grund för viktiga beslut och prioriteringar. Det gäller att kunna identifiera de verksamhetsområden, strukturer och processer där potentialen till bättre resultat är som störst. Det gamla talesättet, att fokusera på att göra rätt saker och inte bara att göra saker rätt, är avgörande för framgångsrikt arbete med verksamhetsutveckling och affärsutveckling.

För att kunna förstå de enorma datamängder som finns inom de flesta medelstora och stora organisationer idag så räcker det inte med ett ark i Excel. Det behövs bättre sätt att hantera all data på.  Därför kan ett bra business intelligence/affärssystem på sikt bli det som gör att verksamheten lyckas och frodas istället för att konkurreras ut av företag som är bättre på att hantera data.

Så kan en verksamhetsutvecklare tjäna på att nyttja ett system för beslutsstöd:

  • Bättre förståelse för verksamheten i allmänhet

  • Bättre beslutsunderlag

  • Insikter i vad som fungerar bättre eller sämre

  • Bättre underlag för att motivera beslut för andra inom verksamheten

  • Identifiera hot innan de blir för stora

  • Möjligheten att upptäcka nya intäktskällor eller potentiella affärer

  • Underlag för att effektivisera verksamheten

  • Nya besparingar inom verksamheten

  • Lättare att få stöd och förankra beslut från ledningen

Sammanfattningsvis kan man säga att tillgången till ett beslutsstödssystem blir som att ha massor med extra medarbetare som är aktiva dygnet runt och hjälper dig att prioritera och förstå vad du ska göra. Det är fortfarande de som använder systemet som kommer ha det sista ordet; som är i kontroll och tar egna beslut. Ett bra beslutsstödsystem är ingen ersättare av medarbetare utan ett komplement och ett sätt att hjälpa era medarbetare att bli ännu bättre på det de gör.

Vilka andra kan ha intresse av bättre insikter från stora datamängder?

Det fina är att det inte finns några begränsningar för vem inom en verksamhet som kan vinna på att förstå den bättre. Självklart kan man vilja begränsa vem som har tillgång till vilken data. Att ha förståelse för den verksamhet som man verkar i lägger förutsättningarna för att göra ett bra jobb och ökar dessutom motivationen som krävs för att lyckas med det. 

Mercur Business Control® - för verksamhetsutvecklare!

Är du intresserad av hur ett bättre system för verksamhetsstyrning och beslutsstöd kan hjälpa ditt företag i sin verksamhetsutveckling? 

På Mercur har vi utvecklat marknadens ledande system för verksamhetsstyrning, Mercur Business Control®. Genom snart 50 år i branschen har vi haft möjligheten att hjälpa hundratals ledande företag inom alla branscher att effektivisera sina processer och fatta bättre beslut. Tack vare att vi har vårt eget team av utvecklare på kontoret i Stockholm så har vi också kunnat utveckla nya funktioner i samråd med våra kunder.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig? 

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom