Förenkla införandet av affärssystem med en Affärssystemkonsult

Funderar ert företag på att implementera ett nytt affärssystem? Eller kanske tvekar ni eftersom processen verkar väldigt komplicerad? Då kan ni med fördel ta hjälp av en affärssystemkonsult som hjälper er att förenkla processen och införandet av ert nya affärssystem!

På Mercur har vi snart 50 års erfarenhet av att leverera affärssystem för verksamhetsstyrning och beslutsstöd, vilket betyder att vi vet vilken utmaning det kan vara att implementera ett nytt affärssystem. Speciellt i större organisationer. Processen och införandet kan dock göras på ett smidigt sätt med hjälp av en kunnig affärssystemkonsult.
 

Vad gör en affärssystemkonsult?

Men vad gör då en affärssystemkonsult som förenklar processen och införandet av ett nytt affärssystem så pass mycket? 

Till att börja med så kan denna roll ha olika benämningar. Den kan även kallas applikationskonsult eller verksamhetskonsult, även om arbetsuppgifterna och kunskapsområdena kan skilja sig åt. En applikationskonsult brukar vanligtvis inneha väldigt goda kunskaper inom ett specifikt system, medan en verksamhetskonsult istället brukar besitta goda kunskaper inom olika flöden inom ett företag. En affärssystemkonsult behöver däremot oftast vara kunnig inom både system och flöde.

Vanligtvis brukar processen gå till på följande sätt:

  1. Ett företag genomför en upphandling och utvärderar olika affärsystem varefter man fattar beslut om att välja ett  nytt affärssystem.

  2. Under upphandlingen har företaget beskrivit vilka krav de har på systemet och när man valt system går man igenom dessa i detalj med affärsystemkonsulterna.

  3. Konsulten utvärderar företagets krav och implementerar dem i systemlösningen sedan så långt som möjligt inom ramen för systemets standardfunktioner.

  4. I vissa fall kräver företag specifika funktioner som inte finns som standard i systemet. Vid dessa fall kopplas en utvecklare in som kan hjälpa till med att utveckla de önskade funktionerna.

  5. När affärssystemet är implementerat övergår ansvaret till kundens förvaltningsorganisation och affärssystemkonsulterna anlitas vid behov, till exempel vid förändringar eller tillägg av ny funktionalitet.

Ta hjälp av våra affärssystemkonsulter

Som vi nämnde i början av denna artikel så har vi på Mercur snart 50 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Detta har gjort att vi idag är ledande inom branschen och hjälper stora organisationer inom de flesta branscher. En stor anledning till detta är vår erfarenhet och kompetens som är ovärderlig för våra kunder. 

På Mercur har vi nämligen egna affärssystemkonsulter och utvecklare, samt vår egenutvecklade standardapplikation, Mercur Business Control, som implementeras och anpassas efter kundernas behov. Systemet kan användas för exempelvis budget och prognos,rapportering och analys, samt målstyrning.

 

97% av våra kunder anser att de snabbar upp processerna och sparar tid med Mercur

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig? 

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom