Mercur Start

Hitta rätt system för beslutsstöd

Vad är system för beslutsstöd?

System för beslutsstöd sammanställer data från olika informationskällor för att hjälpa organisationer att fatta mer välgrundade beslut. Det kan handla om data från affärssystem men även från de system som används för försäljning, produktion, personal eller liknande. 

Om du arbetar i en organisation med stora datavolymer kan det ibland vara svårt att skaffa sig en bra överblick. Särskilt svårt bli det om systemen inte är integrerade med varandra. För att undvika risken med att låta insikter gå förlorade och ägna tid åt att sammanställa data istället för analys är det viktigt att hitta rätt system för beslutsstöd. Detta kommer förutom att hjälpa din organisation ta mer välgrundade beslut även frigöra tid till att utveckla verksamheten, vilket bidrar till högre lönsamhet.   
 

Hitta rätt system för din organisation

Vilka faktorer är egentligen viktiga att fokusera på när man ska välja system för beslutsstöd? Vad som är mest betydelsefullt för din organisation beror på vilka målsättningar ni har. En av de viktigaste basfaktorerna de flesta är ute efter är ett användarvänligt och flexibelt system. Då kan en molnlösning bli relevant eftersom beslutsstödet kan bli tillgängligt oavsett var man befinner sig. Dessutom blir webbläsare och internetuppkoppling den enda infrastruktur som behövs för din organisation. 

För att beslutsstödsystemet ska vara rätt för din organisation måste det också vara anpassningsbart för olika funktioner och enheter i verksamheten. En viktig faktor för att skapa engagemang hos medarbetare är nämligen att systemet för beslutsstöd ger inblick och delaktighet i organisationen. Först när dina medarbetare förstår vilka ekonomiska förutsättningar och mål som råder kan de fatta rätt beslut. 

Att systemet för beslutsstöd är tillförlitligt och säkert är självklart också ett grundkrav som man bör ställa. När det rör sig om stora mängder data måste man kunna försäkra sig om att medarbetare bara får tillgång till den information som de har behörighet till. Även om det är viktigt att ge en bra överblick till alla medarbetare är det fördelaktigt att kunna göra vissa begränsningar.  

Slutligen är det viktigt att det system du väljer är kostnadseffektivt och kräver minimal insats för dig som kund. Då kan du disponera din tid till sådant som du är bra på.
 

Vill du veta mer?

Om du är ute efter ett tillförlitligt, anpassningsbart och användarvänligt system är Mercur Business Control perfekt för din organisation. Med Mercur Business Control som system för beslutsstöd tycker 98 % av kunderna att arbetet i verksamheten underlättas, effektiviseras och att de fattar bättre beslut. 

Tveka inte att höra av dig för att få mer information!

 

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt