Från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning 

Vad är verksamhetsstyrning? 

Det finns många sätt att styra en verksamhet. Traditionellt sätt har alltid ekonomi och resultat varit avgörande och en bra vägledning i styrningen. Vad innebär då verksamhetsstyrning? Enkelt sagt kan man säga att det är hur verksamhetens styrs, det vill säga vad ledningen gör för att företaget ska nå de uppsatta målen. Det handlar om hur ledningen organiserar företagets interna resurser samt tar fram vilka aktiviteter och åtgärder som ska genomföras för att nå de olika uppsatta målen.

Fördelarna med verksamhetsstyrning jämfört med traditionell ekonomistyrning

Med verksamhetsstyrning kan ni som företag bättre följa upp på de mål som verkligen spelar roll för företagets framgångar. Traditionell ekonomistyrning har ett snävt fokus på ekonomiskt mätbara termer vilket lätt missar viktiga mått som skapat mervärde för kunder och anställda. Detta gör verksamhetsstyrning mer målorienterad än den traditionella ekonomistyrningen. Ytterligare en fördel är att vid verksamhetsstyrning görs information tillgänglig vid behov snarare än vid ett antal fasta datum, något som gör det lättare att följa företagets prestation över tid. Med rätt information i rätt tid blir det lättare att reagera på marknadsförändringar och säkerställa att organisationen ligger i framkant. 

WEBINAR-ON-DEMAND:
5 tips vid val av beslutsstödsystem

Ta del av webinaret där du får du svar på: 

  • Varför behövs ett beslutsstödsystem? 

  • Vad är fördelarna med ett beslutsstödsystem?

Verksamhetsstyrning i organisationen 

Med verksamhetsstyrning engageras fler medarbetare i styrningen av företaget vilket ställer krav på möjligheten att sammanställa all data smidigt. Med fler parametrar än tidigare blir det lätt rörigt, men med hjälp av ett systemstöd är det enklare att samla in all data, strukturera den och analysera den ute i verksamheten. När allt finns samlat på ett och samma ställe kommer alla att se samma siffror, vilket i sin tur skapar större engagemang och tid till analys och proaktivitet.  

På Mercur har vi utvecklat marknadens ledande system för verksamhetsstyrning, Mercur Business Control®. Genom våra mer än 40 år i branschen har vi haft möjligheten att hjälpa hundratals ledande företag inom alla branscher att effektivisera sina processer och fatta bättre beslut. Tack vare att vi har vårt eget team av utvecklare på kontoret i Stockholm så har vi också kunnat utveckla nya funktioner i samråd med våra kunder.

Fördelar med verksamhetsstyrning 

  • Bättre översikt 

  • Mer målorienterat 

  • Mer responsivt 

  • Sätter kunden i fokus 

  • Skapar större samsyn inom organisationen

  • Synliggör prestanda 

  • Dynamiskt 

Hur Mercur kan hjälpa er med verksamhetsstyrningen

Med Mercur blir det enklare för dig att på ett effektivt sätt styra verksamheten genom att göra alla delaktiga. Du får användarvänlighet på riktigt, både för vanliga användare och systemadministratörer. Med allt du behöver samlat på samma plats ges ditt företag de bästa förutsättningarna för att fatta proaktiva beslut baserade på rätt data. 

97% av våra kunder tycker att de fattar bättre beslut med Mercur. 

Vill du också effektivisera er verksamhetsstyrning? 

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom