Mercur Start

Prognossystem – vad är det och hur kan det hjälpa ert företag?

Idag väljer allt fler organisationer att implementera ett prognossystem. Men vad är egentligen ett prognossystem och hur kan det hjälpa ert företag? I denna artikel kommer vi att ge dig svaren!

Vad är ett prognossystem?

Att driva ett företag eller en organisation kräver oerhört mycket planering av såväl ledning som medarbetare på andra nivåer, något som oftast är en tidskrävande uppgift med många involverade parter som ibland har svårt att komma överens. 

Om du någon gång varit involverad i planeringsprocessen för din organisation kanske du blivit frustrerad över att det tar lång tid att ta fram en prognos och att syftet med allt arbete är oklart. Det är du i så fall inte ensam om och det är även därför som allt fler organisationer väljer att implementera ett prognossystem. 

Ett prognossystem är alltså utvecklat för att ge organisationer en bättre förståelse för sin planering samt att kunna arbeta proaktivt med att uppnå eller överträffa organisationens mål. Framgångsrik verksamhetsstyrning kräver till att börja med att medarbetarna förstår syftet med prognoser och hur de skiljer sig från en budget.
 

Vad är det för skillnad på en budget och en prognos?

Den årliga budgetprocessen syftar till att ta fram mål för verksamheten där man utgår från ett nuläge och funderar på vart man vill nå. Man skulle kunna säga att det handlar om en ambitionsnivå för hur verksamheten ska utvecklas. Vid stora förändringar i omvärlden kan budgeten behöva revideras men annars ligger målen för året fast. En prognos kan däremot ändras ofta, till exempel månadsvis eller kvartalsvis. Anledningen är att prognosen i sig inte är ett mål. Prognosen är en bedömning av vart organisationen är på väg givet vissa förutsättningar. Prognosen ska alltså vara den bästa möjliga uppskattningen av en framtida utveckling.

Framgångsrika organisationer är duktiga på att:

 1. göra träffsäkra prognoser och se trender.

 2. identifierat skillnaderna mellan målen (budgeten) och prognosen.

 3. hitta lösningar för att överbrygga eventuella negativa avvikelser.

 4. dra nytta av kunskapen om de möjligheter som finns i positiva avvikelser. 

 5. uppmuntra positiva beteenden, exempelvis med relativa mål och relevanta belöningssystem.   
   

Att tänka på vid valet av prognossystem

När er organisation väl har insett värdet av att implementera ett prognossystem, är det dags att välja vilket system som ska användas. 

Vid valet av ett system är det viktigt att tänka igenom vilka mål och strategier som finns inom företag. Det kan också vara gynnsamt att välja ett system som fungerar oavsett om ni använder er av traditionell budget eller rullande prognoser. Detta gör att ni enkelt kan säkerställa att systemet kommer att leva upp till de förväntningar som finns. 

Det ska vara enkelt att ta fram nya prognoser så ofta som det motiveras av verksamhetens krav och det är en fördel om prognossystemet har funktioner för att göra träffsäkra progonser med hjälp av databearbetning,  beräkningar och utfallsdata. En lösning som kombinerar processerna för budget, prognos, rapportering och analys inom ramen för samma system är därför att föredra. 

En annan faktor som man bör tänka på är att ansvariga på alla nivåer bör bli delaktiga i planeringsprocesserna. Det uppmuntrar engagemang och ansvarstagande bland medarbetarna. Välj därför ett prognossystem som är användarvänligt och som kan hantera många användare.  Det är också viktigt att välja ett system som kan justeras efter interna förändringar eller förändringar på marknaden, så att dessa snabbt kan analyseras.

Innan ni beslutar er för vilket prognossystem ni ska använda, bör ni självklart fundera över hur era egna prognosprocesser ser ut idag och hur ni vill att de ska se ut i framtiden.  

Kort och gott – välj ett system som sparar på era resurser, så blir investeringen mer värdefull som helhet.
 

Högre effektivitet och mer kontroll med Mercur 

På Mercur har vi arbetat med att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd i över 40 år. Detta har gjort att vi idag är marknadsledande och hjälper medelstora- till stora företag att skapa bättre resultat och högre effektivitet. 

Detta gör vi genom vårt egenutvecklade prognossystem Mercur Business Control, som enkelt kan implementeras och anpassas efter kundernas behov – oavsett bransch. Systemet kan bland annat användas för att ge organisationer högre effektivitet och mer kontroll över budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

 

97% av våra kunder anser att de snabbar upp processerna och sparar tid med Mercur.

 

När ni väljer att använda er utav Mercur Business Control, får ni bland annat:

 • Planering med bättre kontroll och högre kvalitet

 • Kontroll över arbetsprocessen

 • Simuleringar vid ändrade förutsättningar

 • All information på ett och samma ställe

 • Snabb implementeringen
   

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att lära dig mer om Mercur Business Control och hur det kan hjälpa just er organisation, är du varmt välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri webb-demo!

 

 

 

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt