Hur tjänar man pengar på ett beslutsstödsystem? 

Tid är pengar. Ett uttryck man ofta hör och som det finns stor sanning i. Att gå från manuella processer kring budget, prognos och rapportering till att införa ett beslutsstödsystem som samlar allt på samma plats sparar tid.

Se över dina processer

Allt fler företag och organisationer väljer att se över sina processer kring budget, prognos och rapportering. Idag sitter många med Excel som grund där siffror matas in av en eller fler i organisationen. Riskerna med formler som bryts eller data som skrivs över behöver kontrolleras manuellt och kan göra så att en budgetprocess drar ut på tiden. Tiden för att analysera och bearbeta data minskar och kan i vissa fall inte hinnas med alls innan nästa budgetperiod startar. Det är här många företag och organisationer börjar se över om det finns fördelar med att skaffa ett systemstöd som kan samla all data på en och samma plats. 

Det finns många leverantörer av beslutsstödsystem på marknaden med mer eller mindre heltäckande lösningar. Ett bra beslutsstödsystem ska vara användarvänligt, flexibelt och tryggt. 

Hur räknar man hem värdet för ett beslutsstödsystem? 

För att kunna räkna hem värdet av ett beslutsstödsystem gäller det att sätta upp tydliga mål och KPIer när valet av systemstöd är gjort. Hur ser nuläget ut och vad vill vi uppnå med det nya systemet? 

De stora besparingarna finns inom nedan tre områden:

1. Spara tid 

En av de största besparingarna som ger stort värde för alla företag är att slippa manuella processer och samla allt på samma plats. Här sker det stora tidsvinster som i sin tur ger möjlighet till att fokusera på analys och framåtriktade aktiviteter.

2. Minska felkällor 

Felkällor är alltid ett stort upphov till problem. Allt från felaktig inmatning av data, saknade siffror eller formler som inte fungerar gör att man inte kan lita på sina siffror. När man kan lita på siffrorna är det lättare att ta välgrundade beslut och styra mot uppsatta mål.

3. Ökad delaktighet 

Med en samlad bild av var ni som företag är och vart ni är på väg ökar också känslan av mening och engagemang vilket ger en gemensam väg framåt. När alla är delaktiga och strävar åt samma håll bidrar det till större lönsamhet för hela företaget. 

Alla dessa delar leder i slutändan till att man helt enkelt fattar bättre beslut. Med rätt underlag i rätt tid kan du växa och nå goda resultat. Helt enkelt göra bättre affärer!

Vilka är då de vanligaste tidskrävande processerna?

Vi har arbetat i snart 50 år och hjälpt hundratals företag och organisationer med att införa och effektivisera sin verksamhet genom Mercur Business Control® för budget, prognos, rapportering och analys.

De vanligaste tidstjuvar vi stött på genom åren är: 

  • Excelfiler som har ökat i omfång och innehåller otaliga flikar och formler. 

  • Många manuella processer där dokument skickas fram och tillbaka inom organisationen 

  • Administration som stjäl tid och fokus från kärnverksamheten. 

  • Bristfälliga beslutsunderlag med information som är felaktig eller saknas. 

Mercur Business Control® – marknadens ledande lösning

Med Mercur Business Control® förenklar du arbetet med budget, prognos, rapportering och analys. Det frigör tid och energi som du kan lägga på att leda din verksamhet mot era uppsatta mål.

Mercur kombinerar prestanda i världsklass och snart 50 års erfarenhet i en komplett och användarvänlig lösning. Med ett formbart och kraftfullt system framtidssäkrar du er verksamhet – så att ni kan växa i en föränderlig värld.

Vill du också tjäna pengar på att byta eller införa ett beslutsstödsystem? 

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom