Nya funktioner för prediktiv analys i Mercur Business Control 

För att underlätta automatiserad prognostisering och även stötta manuell planering kan både användare och administratörer dra nytta av de nya helintegrerade funktionerna för prediktiv analys i Mercur Business Control.

Kortfattat så analyserar systemet existerande historiska data för att automatiskt kunna skapa predikteringar av framtida data. Med hjälp av Artificiell Intelligens (AI) och Maskininlärning (Machine Learning, ML) detekterar funktionen mönster såsom trender och säsongsvariationer i de historiska datamängderna. Dessa mönster extrapoleras och används som underlag för att skapa nya, predikterade datamängder för framtida tidsperioder - som kan lagras på samma sätt som exempelvis prognoser och budgetar.

De skapade predikteringarna kan sedan enkelt inkluderas i rapporter och diagram som vilken annan data som helst i systemet. Predikterade dataposter kan också kopieras och manipuleras centralt för att skapa ett helt eller delvis automatiserat prognosförslag. 

Exempelvis så kan man i analyser visa historiskt utfall och inmatad prognos, men också vad systemet förutspår för utveckling för det aktuella urvalet. Detta kan tillföra ytterligare en dimension i beslutsunderlaget vad gäller bedömningen av framtida utfall - förutom de mer traditionella budgetarna och prognoserna.

Ett annat användningsområde är att den innovativa blankettfunktionen Prediktera kan kopplas till den automatgenererade datamängden. Detta gör det möjligt för systemet att för användaren föreslå värden på individuella prognosposter direkt i inmatningsläget. På så sätt kan funktionen utgöra ett värdefullt stöd även i en manuell prognosprocess.

Vill du veta hur Mercur Business Control skulle kunna användas i din verksamhet?  

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer!Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom