Nitro Consult väljer Mercur Business Control 

Nitro Consult väljer Mercur Business Control för att effektivisera sin rutiner kring uppföljning och analys samt bygga upp en drivarbaserad budget- och prognosmodell. 

 

Med hjälp av Mercur har vi på kort tid fått tillgång till flexiblare och kvalitetssäkrare processer för både uppföljning och prognoser vilket spar tid, minskar fel och möjliggör ett effektivare arbete med bolagets styrning.

Olov Netz, CFO, Nitro Consult

 

 

Nitro Consult är ett av Europas största sprängtekniska konsultföretag. Bolaget bildades 1969 och har rötter i det svenska företaget Nitro Nobel, det vill säga i det kunnande kring bergsprängning som grundlades av Alfred Nobel. Vi är starka på den nationella marknaden men är även delaktiga i projekt i utlandet.

Nitro Consult ingår i den världsomspännande Orica-koncernen, med bas i Australien, och är en av Oricas prioriterade verksamheter tillsammans med vårt systerbolag GroundProbe i Brisbane.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom