MalmbergGruppen AB väljer Mercur Business Control

MalmbergGruppen har valt Mercur Business Control för budget, prognos, projektplanering, rapportering och analys. Systemet integreras initialt med affärssystemet Agresso.

MalmbergGruppen är en svensk miljöteknikkoncern verksam inom områdena biogas, vattenrening och borrning. Fokus är ren energi, rent vatten och att ta hand om vår planet och dess resurser. År 2014 omsatte MalmbergGruppen 594 MSEK med 166 anställda. Cirka 60 % av omsättningen härrör sig från internationella projekt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom