Rusta följer försäljningen i varuhusen med Mercur

Genom Mercur får alla varuhuschefer tillgång till dynamiska rapporter och styrkort som visar försäljning och timmar per varuhus och dag med jämförelse mot budget och prognos. Där kan de också se sin ranking jämfört med övriga varuhus i samma region.

Rusta har sparat in otaliga timmar i manuellt arbete i Excel och ökat medvetenheten om intäkter och kostnader i och med införandet av Mercur. 

Inköpsrapporten som tidigare tog 2 dagars manuellt arbete att ta fram, i och med att Rusta har många varugrupper som ger en omfattande rapport, ligger nu lättillgängligt och alltid uppdaterad i Mercur.  

Rankingrapporten som tidigare gjordes av en person på vecko- och månadsbasis, tog 3 timmar per gång. Idag ligger den som standardrapport med flera olika parameter som alla har tillgång till. 

Vill du veta mer om hur Rusta gick från användarkrav till färdig lösning? 

Läs hela artikeln här!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom