Axel Christiernsson International AB väljer Mercurs Web-baserade lösning

Axel Cristiernsson International AB har valt Mercur Business Control 7 för budget, prognos, rapportering och analys. Den web-baserade lösningen kommer att nyttjas av moderbolaget i Sverige samt av dotterbolag i Europa och USA.

Axel Christiernsson International AB grundades 1888 och är nu den ledande tillverkaren och leverantören av smörjfett i Europa. Under 2011 förvärvade AXEL verksamhet i USA (nu AXEL Americas LLC) vilket etablerade en permanent och ledande närvaro även på den amerikanska marknaden.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom