2014-04-16

Axel Christiernsson International AB väljer Mercurs Web-baserade lösning

Axel Cristiernsson International AB har valt Mercur Business Control 7 för budget, prognos, rapportering och analys. Den web-baserade lösningen kommer att nyttjas av moderbolaget i Sverige samt av dotterbolag i Europa och USA.

Axel Christiernsson International AB grundades 1888 och är nu den ledande tillverkaren och leverantören av smörjfett i Europa. Under 2011 förvärvade AXEL verksamhet i USA (nu AXEL Americas LLC) vilket etablerade en permanent och ledande närvaro även på den amerikanska marknaden.

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt