2019-08-14

European Spallation Source - ESS väljer Mercur

ESS har valt Mercur Business Control för budget, prognos, rapportering och analys. Systemet är integrerat mot ESS datalager.

Mercur vann upphandlingen efter att ESS genomfört en noggrann utvärdering av flera system.

Specifik Mercur-funktionalitet som ESS utnyttjar i sin lösning är arbetsprocesskontroll, versionshantering och automatisk import av masterdata.

European Spallation Source (ESS) är en flervetenskaplig forskningsanläggning för materialforskning och life science, baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Forskningsanläggningen byggs i Lund och planeras öppna för forskare 2023. ESS kommer att innebära helt nya och oöverträffade forskningsmöjligheter för forskare från hela världen, till gagn för utvecklingen av bland annat bättre batterier, nya mediciner och mer hållbara material.

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt