Bildkälla ESS

European Spallation Source - ESS väljer Mercur

ESS har valt Mercur Business Control för budget, prognos, rapportering och analys. Systemet är integrerat mot ESS datalager.

Mercur vann upphandlingen efter att ESS genomfört en noggrann utvärdering av flera system.

Specifik Mercur-funktionalitet som ESS utnyttjar i sin lösning är arbetsprocesskontroll, versionshantering och automatisk import av masterdata.

European Spallation Source (ESS) är en flervetenskaplig forskningsanläggning för materialforskning och life science, baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Forskningsanläggningen byggs i Lund och planeras öppna för forskare 2023. ESS kommer att innebära helt nya och oöverträffade forskningsmöjligheter för forskare från hela världen, till gagn för utvecklingen av bland annat bättre batterier, nya mediciner och mer hållbara material.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom