Framgång för Mercur inom detaljhandeln i Frankrike

Mercurs partner i Bordeaux, Avista, har inlett samarbete med sin första Mercur Business Control-kund, ett detaljhandelsföretag som bland annat driver varuhuset Galeries Lafayaette i Perpignan. Galeries Lafayette är ett Frankrikes ledande detaljhandelsföretag inom mode, fritid, inredning och gourmetmat. Av geografiska skäl genomförs implementeringen av Mercurs partner i Barcelona, Amso Group.

”Vi är glada att vår partner i Frankrike vunnit sin första Mercur-kund och vi ser positivt på de fortsatta affärsmöjligheterna och har redan identifierat kommande projekt.”, Ulf Alkelin, VD på Mercur Solutions.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom