Operativ planering och verksamhetsnära analys hos Södersjukhuset

Södersjukhuset använder Mercur bland annat i sitt prognosarbete samt för uppföljning av ekonomi, personal och produktion. Genom införandet av Mercur har de fått en helhetslösning för operativ planering och verksamhetsnära analys.

Läs hela artikeln om hur Södersjukhuset hur SöS använder sig av Mercur Business Control 7.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom