Arbetsförmedlingen väljer Mercur som nytt stöd för budget, prognos och uppföljning.

Mercur erbjuder 14 000 anställda hos Arbetsförmedlingen nytt stöd för budget, prognos och uppföljning

Arbetsförmedlingen har valt Mercur Business Control för att ge organisationen ett heltäckande stöd för budget, prognos och uppföljning.

Målet är att systemstödet ska ge Arbetsförmedlingen bättre förutsättningar för planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet, på både kort och lång sikt, i enlighet med myndighetens lednings- och styrfilosofi samt ge chefer på alla nivåer i organisationen en omedelbar uppfattning om det ekonomiska handlingsutrymmet. Stor vikt läggs vid att användargränssnittet ska upplevas som tydligt, snyggt och modernt av användarna samtidigt som lösningen ska kunna hantera stora datamängder och ett mycket stort antal samtidiga användare.

- Efter en omfattande upphandling, där vi varit i dialog med flera leverantörer, har Mercur visat att de och systemet Mercur Business Control uppfyller Arbetsförmedlingens behov och krav bäst. Vi är mycket nöjda med upphandlingen och ser fram emot att tillsammans med Mercur skapa en gemensam lösning som täcker hela myndighetens behov för budget, uppföljning och prognos, säger Roger Sundholm, upphandlare på Arbetsförmedlingen.

- Vi är glada över att vi på ett tydligt sätt kunnat visa hur Mercur Business Control uppfyller Arbetsförmedlingens behov för budget, uppföljning och prognos. Vi ser fram emot ett spännande samarbete med Arbetsförmedlingen när vi nu får möjlighet leverera ett viktigt stöd för deras ekonomi- och verksamhetsstyrning, säger Ulf Alkelin, VD på Mercur Solutions AB.

Arbetsförmedlingen är en nationell myndighet med 14 000 anställda som bedriver verksamhet i hela landet och disponerar för närvarande 78 miljarder kronor fördelat på ett flertal anslag och anslagsposter med tillhörande villkor. Det finns idag 280 arbetsförmedlingskontor i landet fördelade på 11 så kallade marknadsområden i tre regioner. Huvudkontoret finns i Stockholm. 

Arbetsförmedlingen eftersträvar att de av regeringen anslagna medlen för verksamheten används effektivt och att god hushållning iakttas. Budgetar upprättas årligen på olika nivåer inom Arbetsförmedlingens organisation och följs löpande upp utifrån medelsförbrukningen och verksamhetens resultat.

Vill du veta mer om hur vi hjälpt andra organisationer inom offentlig sektor?

Här hittar du alla våra referenser!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom