Raoul Wallenbergskolorna har implementerat molntjänsten Mercur Business Control

Raoul Wallenberg skolorna har implementerat ett nytt beslutsstödsystem från Mercur Solutions AB, Mercur Business Control – en komplett lösning för rapportering, analys, budget och prognos.

Systemet är integrerat mot affärssystemen Hogia och Sympa för såväl ekonomisk- som personaldata. Ekonomidata samlas i Mercur för vidare analys. Systemet används i huvudsak för budget, prognos och analys samt för månadsvisa kontoavstämningar. Mercur används även för verksamhetsplanering kring antalet elever samt långtidsprognostisering. 

Raoul Wallenbergskolan är en friskola godkänd av Skolinspektionen. Idag har företaget åtta förskolor och fem grundskolor. I framtidsplanerna finns start av fler förskolor och grundskolor, och så småningom också gymnasieskolor.

Företaget omsätter ca 350 miljoner kronor, och växer årligen med nya förskolor och grundskolor. Företaget har en stark balansräkning med en soliditet strax över 30%. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom