Tysk-Svenska Handelskammaren har valt Mercur för budgetinmatning och uppföljning 

Under lång tid har Tysk-Svenska handelskammaren använt sig av Excelfiler för budget och uppföljning. För att kunna minska den manuella hanteringen och få en bättre översikt valde man att titta på ett verktyg som kunde samla all data på en plats. 

Valet föll på Mercur Business Control för budget, prognos och analys. Då man tidigare har hanterat dessa processer med hjälp av Excel ser man nu fram emot att lösa detta i ett gemensamt system för verksamhetsstyrning och beslutsstöd.

Initialt integreras Mercur mot affärssystemet Navision och Millnet. Ett tydligt fokus under implementeringsprocessen var enkelhet och smidig hantering. Tanken är att man framöver även kommer börja göra prognoser i Mercur nu när all data finna samlad på samma plats och är lättare att dra slutsatser utifrån. 

 

Tysk-Svenska Handelskammaren är en bilateral handelskammare för tyska och svenska företag. Handelskammaren grundades 1951 och har sedan dess skapat ett nätverk av beslutsfattare från företag, politik och organisationer. Uppdraget är att utveckla handeln mellan Tyskland och Sverige genom att hjälpa tyska och svenska företag att hitta varandra, göra affärer, etablera verksamhet samt stödja dem i verksamheten när de redan är på plats.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom