Mercur Solutions inleder internationell expansion

Mercur Solutions har under många år tagit hand om sina internationella kunder med stöd av personal på huvudkontoret i Stockholm och har sedan en tid sett ett ökat intresse från organisationer i Europa för sina lösningar och implementeringstjänster. 

Mercur Solutions tar därför steget och öppnar den 1 juli sitt första kontor utanför Sverige i Bracknell, nära London, för att kunna erbjuda ännu bättre tjänster till kunder i Storbritannien och Europa.

Mercurs programvara för verksamhetsstyrning och beslutsstöd, Mercur Business Control, är utformad från grunden för att stödja olika språk och tekniska miljöer, samt mycket varierande krav från kunder runt om i världen. Så ett ökat fokus på kunder utanför Skandinavien är en naturlig del av utvecklingen. 

 

Det är en mycket spännande tid i Mercurs fortsatta utveckling med målet att vara närvarande i hela Europa. Anledningen till att vi valde att börja med Storbritannien är att det är en stor marknad med många kunder i vår målgrupp och vi ser att Mercurs erbjudande passar utomordentligt bra in i det marknadssegmentet.

Ulf Alkelin, VD, Mercur Solutions AB

 

Personalen på det nya brittiska kontoret kommer initialt att bestå av erfarna medarbetare från Mercurs kontor i Solna, Stockholm och lokala brittiska medarbetare med lång erfarenhet av lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd, vilket inkluderar processer som budgetering, prognostisering, rapportering och analys.

 

Detta är en spännande tid för både Mercur och mig när vi lanserar Mercur Business Control på den brittiska marknaden. Mercur har många kunder med en brittisk närvaro och det var uppenbarligen något som övervägdes när beslutet att expandera gjordes. Potentiella kunder på den brittiska marknaden brottas fortfarande med många kalkylarksmiljöer för att hantera finansiell och operativ rapportering. Budgetering, planering och prognostisering förblir bland många företag ofta isolerade processer utan samband, vilket beror på att man förlitar sig på lösningar bestående av kalkylark och gamla system som inte uppfyller kraven från ekonomi- och finanschefer. Jag är absolut övertygad om att Mercur inte bara kan erbjuda tekniken, utan även erfarenheten från att ha levererat över 250 implementeringar över hela Skandinavien för att möta ekonomi- och finanschefers behov i en komplex värld.

Derek Morrison, Landschef, Mercur Solutions (UK) Limited

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom