Consafe Logistics inför Mercur Business Control för verksamhetsstyrning och beslutsstöd

Consafe Logistics har valt Mercur Business Control som ett strategiskt system för framtiden för att stödja sina processer inom verksamhetsstyrning och beslutsstöd, dvs. budget, prognos, rapportering och analys. Initialt integreras Mercur mot affärssystemet Pyramid samt med företagets HR-system för personaldata.

Consafe Logistics är en av Europas ledande leverantörer av Supply Chain IT som skapar konkurrensfördelar för leveranskedjeberoende företag världen över. De designar, utvecklar och implementerar lösningar för produktion, lagerhållning, transport, leverans och butik.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom