2016-05-25

Consafe Logistics inför Mercur Business Control för verksamhetsstyrning och beslutsstöd

Consafe Logistics har valt Mercur Business Control som ett strategiskt system för framtiden för att stödja sina processer inom verksamhetsstyrning och beslutsstöd, dvs. budget, prognos, rapportering och analys. Initialt integreras Mercur mot affärssystemet Pyramid samt med företagets HR-system för personaldata.

Consafe Logistics är en av Europas ledande leverantörer av Supply Chain IT som skapar konkurrensfördelar för leveranskedjeberoende företag världen över. De designar, utvecklar och implementerar lösningar för produktion, lagerhållning, transport, leverans och butik.

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt