Ökad insikt i varje affär med Mercur Business Control hos Bilfinger

Bilfinger Industrial Services Sweden AB har implementerat Mercur Business Control 8 för budget, prognos och månadsrapportering. 

Bilfinger sökte en effektiv lösning för att ersätta tidigare delvis manuella processer för verksamhetsstyrning baserade på Excel och affärssystemet SAP. Efter implementering av Mercurs molnlösning för initialt ca 60 användare under hösten 2017 har man uppnått målen att spara tid, förenkla arbetet och att kunna planera och följa upp på en mer detaljerad nivå.

Mercur Business Control har i ett första steg integrerats med SAP, både gällande finansiell data och personaldata, vilket även gett möjligheter följa upp per kontrakt och delkontrakt inom de olika affärsområdena. Att kunna följa faktureringsgrad per kontrakt, delkontrakt och ordertyp är viktiga funktioner för bättre insikt i enskilda affärer som tidigare har varit en väldigt tidskrävande process. Med stöd av Mercur Business Control kan detta göras löpande utan manuellt arbete.

Bilfinger Industrial Services Sweden AB är en flerdisciplinär leverantör av industriellt underhåll, projektledning & engineering, verkstadsproduktion, industrimurning och rådgivning till processindustri och energiproducenter i Norden. Bilfinger Industrial Services Sweden AB har en omsättning på ca 1,2 miljarder svenska kronor och har ca 1100 anställda.

Vill du veta mer om hur vi hjälpt andra bolag inom industri- och tillverkningsbranchen?  

Här hittar du några av våra referenser i branschen!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom