2019-03-18

MTD levererar - morgontidigt och effektivt i hela Sverige

Distributionsnätverket MTD levererar tidningar, paket och andra försändelser över hela Sverige via ett 40-tal terminaler och ca 8 000 distributörer. De stora volymerna av försändelser i kombination med höga krav på distributionssäkerhet kräver effektiva och säkra processer för planering och uppföljning.  

 

Tack vare Mercur Business Control har vi nu fått en mycket bättre överblick och kontroll över våra siffror och värden! Uppföljningen har gått från att vara centraliserad och tidskrävande till att bli decentraliserad och tidseffektiv. Eventuella avvikelser upptäcks snabbt av de verksamhetsansvariga och kan nu åtgärdas direkt. Nästa steg är att utöka vår interna uppföljning med avseende på marginaler per affärsområde och kund.

Elisabeth Liverfalk Lemon, Ekonomichef MTD

 

 

Vi är glada att kunna bistå ännu ett företag i distributionsbranschen med systemstöd för effektivisering av sina rutiner och processer för uthållig verksamhetsstyrning i en komplex miljö.

Ulf Alkelin, VD Mercur Solutions

 

MTD är ett distributionsnätverk som täcker hela Sverige. MTD delar ut morgontidningar, tidskrifter, paket, veckotidningar, magasin, spelkuponger och mycket mera.  I Sverige finns sju morgontidiga utbärningsföretag. Fem av dessa äger MTD och tillsammans utgör vi MTD-Gruppen med en årsomsättning på drygt 3 miljarder kronor.

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt