MTD levererar - morgontidigt och effektivt i hela Sverige

Distributionsnätverket MTD levererar tidningar, paket och andra försändelser över hela Sverige via ett 40-tal terminaler och ca 8 000 distributörer. De stora volymerna av försändelser i kombination med höga krav på distributionssäkerhet kräver effektiva och säkra processer för planering och uppföljning.  

 

Tack vare Mercur Business Control har vi nu fått en mycket bättre överblick och kontroll över våra siffror och värden! Uppföljningen har gått från att vara centraliserad och tidskrävande till att bli decentraliserad och tidseffektiv. Eventuella avvikelser upptäcks snabbt av de verksamhetsansvariga och kan nu åtgärdas direkt. Nästa steg är att utöka vår interna uppföljning med avseende på marginaler per affärsområde och kund.

Elisabeth Liverfalk Lemon, Ekonomichef MTD

Vi är glada att kunna bistå ännu ett företag i distributionsbranschen med systemstöd för effektivisering av sina rutiner och processer för uthållig verksamhetsstyrning i en komplex miljö.

Ulf Alkelin, VD Mercur Solutions

 

MTD är ett distributionsnätverk som täcker hela Sverige. MTD delar ut morgontidningar, tidskrifter, paket, veckotidningar, magasin, spelkuponger och mycket mera.  I Sverige finns sju morgontidiga utbärningsföretag. Fem av dessa äger MTD och tillsammans utgör vi MTD-Gruppen med en årsomsättning på drygt 3 miljarder kronor.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom