Polifarma implementerar Mercur Business Control

Det italienska läkemedelsföretaget Polifarma SpA har valt Mercur Business Control för att snabba upp sin månadsrapportering  och för att sprida budgetprocessen till sina affärsområden.

Mercur Business Control ersätter det tidigare Excel-baserade systemet som kräver en hel del manuellt arbete för att generera rapporter. Med Mercur Business Control, kommer användarna att ha tillgång till budgetinmatningsformulär som hjälper dem att förstå vilken data som efterfrågas och hindra dem från att göra misstag. Även rapportpaketet kommer att förbättras och erbjuda bättre analysfunktioner, till exempel med drill down ner på relevanta affärsdimensioner, t.ex. terapiområden.

Polifarma SpA är ett italienskt läkemedelsföretag, grundat 1919, som arbetar både med receptbelagda läkemedel och, genom dotterbolaget Polifarma Benessere, med receptfria produkter för apotek. De viktigaste terapiområdena där Polifarma kan betraktas som ett referensföretag i Italien är hjärt- och kärlsjukdomar, gastroenterologi, centrala nervsystemet, infektionssjukdomar, smärtlindring och inflammation.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom